Sami Hytönen, Heikki Juvonen, Kimmo Korhola, Outi Lappalainen ja Päivi Lång

COMENIUS-HANKE: SOUND & PICTURE

Jyväskylän näkövammaisten koulu on mukana Comenius -hankkeessa ”Sound and Picture” – Using ICT as a communication tool for learners with multiple disabilities and a visual impairment (MDVI)”. Hanke on kaksivuotinen 2009-2011. 

Hankkeessa on kaksi avainoppilasta, jolle Comenius -tiimi suunnittelee PowerPoint-ohjelmalle kasaten oppilaiden kommunikointia helpottavia ohjelmia. Ohjelmien teossa käytetään apuna oppilaiden arjessa äänitettyjä tilanteita, oppilasta otettuja valokuvia / videota. Ppt -ohjelmaan kuvia käsitellään IrfanWiev -ohjelmalla ja ääntä käsitellään Audacity -ohjelmalla. Audiograbber -ohjelman avulla liitetään ppt -ohjelmiin musiikkia cd-levyiltä. 
Comenius -hankeessa ovat mukana avainoppilaiden luokanopettaja, luokka-avustajia, oppilaskodista ohjaajia sekä liikkumistaidon- ja vapaa-ajanohjaaja.

Avainoppilailla on kehitys- ja näkövamman lisäksi vaikeita kommunikointiongelmia. Oppilailla on käytössään muutama taktiiliviittoma. Sound & Picture -hankeessa olemme tehneet oppilaille ohjelman, jonka avulla he voivat muistella tehtyä retkeä kirjastoon. Ohjelmassa on valokuviin liitetty ääntä eri toiminnoista kirjastoretkeltä esimerkiksi kun nousemme kirjaston portaita ylös, kirjojen palautusautomaatin ääntä, kirjastonhoitajan tervehdyksen, jne. Oppilaille on vapaa-aikaan tehty ohjelma, jossa he voivat valita useasta vaihtoehdosta heille mieluisimman toiminnon esimerkiksi ”haluatko mennä kävelylle, saunaan, askartelemaan”, jne.

Kevään 2010 aikana koulutamme JNK:ssa henkilökuntaa tekemään freeware -ohjelmien avulla oppilaiden arjen toimintoja tukevia kuvaa ja ääntä yhdistäviä PowerPoint sovelluksia. Kevään aikana suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä oppilaiden kommunikointia lisääviä ppt -ohjelmia, joissa oppilaat pystyisivät itse tekemään valintoja tai oppisivat heidän HOJKS:n tavoitteita tukevia toimintoja. Esimerkiksi tekeillä on viittomiin perustuva ppt -ohjelma, jossa oppilaat voivat harjoitella viittomia tietokoneen avulla niin koululuokassa kuin oppilaskodissa.

Hanke lisää moniammatillista yhteistyötä opetus-, kuntoutus- ja oppilaskodin henkilökunnan välillä. Hankkeen avulla oppilaiden kanssa työskentelevät hahmottavat helpommin oppilaan kouluarkea aamusta iltaan ja opetusta pystytään jaksottamaan oppilaalle sopiviin hetkiin. Oppilaille tehtyjen ppt -ohjelmien avulla oppilaiden huoltajat saavat tietoa oppilaiden kouluarjesta esim. kouluviikon aikana tehdyistä retkistä ja viikko- tai päiväohjelmista. Oppilaat pystyvät osallistumaan aiempaa paremmin ja itsenäisemmin viikkokuulumisten kertomiseen ppt -ohjelmien avulla.

Tavoitteena on, että saisimme hankkeen myötä koulussamme käyttöön lukuvuonna 2010-2011 ImPAct -mallin.


Päivi Lång