Liikuntavammaisten koulut uuteen ammattiliittoon

Kuurojen ja sokeain opettajien liittoon (KSOL ry) ovat kuluneen vuoden aikana liittyneet myös valtion liikuntavammaisten erityiskoulujen opettajat. Mäntykankaan (Kuopio) ja Ruskeasuon  koulun (Helsinki) sekä Lohipadon yksikön (Oulu/Tervaväylän koulu) opettajista suurin osa on jo jäseniä. Jäseniksi liittymisessä on Ruskeasuon koulun osalta ollut muita enemmän neuvoteltavaa. Helsingissä ei ole paikallisyhdistystä eikä alueyhdistystä, johon Ruskeasuon koulun opettajat voisivat liittyä. Helsingissä toimii ainoastaan OAJ:n alaisia ammatillisia yhdistyksiä, joita ovat esimerkiksi yleissivistävän koulutuksen OAJ-YSI- opettajat, OAO (ammatilliset opettajat ), lastentarhaopettajat(LTOL), YL (yliopiston lehtorit).

Paikallisyhdistyksissä ovat jäseninä olleet kaikki OAJ:n jäsenet (esim. Oulun ja Jyväskylän paikallisyhdistys). Paikallisyhdistyksetkin ovat jäämässä historiaan ja siirrytään yhä laajempiin alueellisiin yhdistyksiin, jotta saataisiin yhä enemmän eri alan/ alueen opettajia yhteen ajamaan yhteisiä tavoitteita sekä päämääriä. Joukkovoimassa katsotaan olevan painoarvoa. Tämä siis tarkoittaa, että esim. Oulussa ei ole enää Oulun paikallisyhdistystä, vaan Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys, johon kuuluvat kaikki Pohjois- Pohjanmaan alueen OAJ:n opettajat. Sama tilanne on myös esimerkiksi Keski- Suomessa. Helsinki on kuitenkin poikkeus. Siellä ei ole ollut kaikkia OAJ:n jäseniä edustavaa paikallisyhdistystä. Uudenmaan alueyhdistystä ei myöskään ole saatu aikaan lähinnä muiden kuin OAJ-YSI:n vastustuksen vuoksi. Tästä syystä Ruskeasuon opettajat valtion opettajina liittyessään KSOL:oon joutuisivat eroamaan jäsenyydestään HOAY:een  (Helsingin yleissivistävät opettajat) ja menettäisivät kaikki HOAY:n kautta saamansa jäsenedut. HOAY:n toiminta Helsingissä ymmärrettävästi on varsin näkyvää ja virkeää, ja tämän vuoksi eroamisesta johtuva menetys Ruskeasuon opettajille olisi ollut merkittävä. Olen käynyt yhteistyössä OAJ:n Petri Lindroosin kanssa neuvotteluita HOAY:n puheenjohtaja Laura Nurmisen kanssa Ruskeasuon opettajien mahdollisuudesta säilyttää jatkossakin KSOL:n (myöh. KSOLLI:n) jäseninä HOAY:n jäsenyyden. Sopimus olisi OAJ:n organisaatiossa historiallinen, koska koskaan toisen valtakunnallisen yhdistyksen (tarkoittaa meillä OAO:n valtakunnallinen yhdistys) jäsenyys ei ole mahdollistanut jäsenyyttä toisessa valtakunnallisessa OAJ:n yhdistyksessä (OAJ-YSI). HOAY:n näkökulmasta tällaiselle sopimukselle ei ole estettä eikä myöskään OAJ:llä ole mitään sitä vastaan. Asia on meidän yhdistyksiemme välinen ja voimme rakentaa yhteistyötä, miten parhaaksi katsomme. KSOL/KSOLLI joutuisi maksamaan uuden sopimuksen mukaan HOAY:lle sen jäsenmaksupalautteen jokaisesta Ruskeasuon opettajasta, jonka se saa ns. jäsenmaksupalautteena OAJ:ltä. Tähän sopimuksen kohtaan neuvottelemme järkevämmän kokonaisratkaisun. Tärkeintä on nyt, että saamme tämän sopimuksen voimaan mahdollisimman nopeasti ja Ruskeasuon opettajat  liittoomme toiminnan piiriin. Huomautan vielä, että tämä maksettava jäsenmaksupalaute HOAY:lle ei vaikuta KSOL:n talouteen merkittävästi. Käytännössä tulot lisääntyvät saadessamme uusia jäseniä, joista maksamme vain tuon jäsenmaksupalautteen.

Liikuntavammaisten koulujen opettajien edunvalvonta-asiat ovat yksi tärkeä KSOLLI:n tulevaisuuden tehtävä. Heidän asioitaan ei ole riittävästi puuttuneen oman liiton vuoksi ajettu. Päällimmäisenä mieleeni tulee erityinen varhennettu eläkeikä, jota aikoinaan kukaan ”ei muistanut” hoitaa liikuntavammaisten koulujen opettajille. KSOL:ssa valveutuneet ja aktiiviset henkilöt hoitivat asian. Sen vuoksi aistivammaisten kouluista jää vielä tulevaisuudessakin eläkkeelle varhennetun eläkelain piiriin kuuluvia. Se on osoitus oman liiton tärkeästä roolista ja merkityksestä edunvalvontatyössä jokaisen KSOLLI:n jäsenen puolesta!


Pj. Arto