Puheenjohtajalta

Hellettä +26 °C astetta vielä klo 18.30. Tätä poikkeuksellista hellejaksoa on nyt kestänyt viikon. Siksipä työmotivaatio istua sisätiloissa ja tehdä ”töitä” ei ole kovin suuri. Elämme kuitenkin lukuvuoden viimeisiä viikkoja ja loput työt on tehtävä. Liiton lehtikin pitäisi saada painoon jäsenten luettavaksi ennen teidän siirtymistä ”kesälaitumille”.

KSOL:n toimintavuosi on ollut historiallinen, koska päätimme viime kesänä Turun liittokokouksessa liittomme nimen muutoksesta. Ylimääräisessä liittokokouksessa maaliskuussa 2010 Himoksella nimi muuttui muutaman äänestyskierroksen jälkeen. Uusi nimi ei paljoa entisestä muuttunut, ehkä jo pitkään nimenä ollutta KSOL:ia jäsenistö ei halunnut hirveästi muuttaa. Liiton uusi nimi on KSOLLI. Lyhenne ei sinänsä ”merkitse mitään”. KSOLLI edustaa kaikkia aistivammaiskouluissa kuulo-, näkö-, ja liikuntavammaisia sekä kielihäiriöisiä opettavia opettajia. Merkityksellistä uuden liiton syntymiselle oli se, että nyt myös kaikki liikuntavammaisten koulujen opettajat ovat yhdessä ja samassa liitossa. VALTERI -koulu nimitystä käytetään yleisesti kaikista valtion erityiskouluista, mutta uuden liiton nimeen sitä ei haluttu ottaa mm. siksi, että liittoomme kuuluu jäseniä myös yksityisen puolen koulusta Aurainstituutista Turusta.

Nimiasia etenee nyt omia teitään patentti- ja rekisterihallitukseen ja odotamme sieltä uuden nimen vahvistusta. Samassa yhteydessä myös liiton uudet säännöt ovat vahvistettavina. Ehkä merkittävin sääntömuutos koskee hallituksen kokoonpanoa. Jatkossa hallituksessa istuisi jäsen jokaisesta jäsenkoulusta tai -yksiköstä ja hänellä on henkilökohtainen varajäsen. Liittokokous antoi hallitukselle päätösvallan muuttaa vielä liiton sääntöjä, sekä nimeä, mikäli patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksyisi ehdotuksiamme. Tämä prosessi kestänee vuoden ennen kuin pääsemme valitsemaan uuden liiton hallitusta, puheenjohtajaa ja toimihenkilöitä seuraavassa ylimääräisessä liittokokouksessa.

Palkka- ja tulopolitiikan osalta neuvottelukierros tänä vuonna oli varsin laiha. OAJ ei halunnut tehdä isompaa irtiottoa tässä taloudellisessa tilanteessa ja siksi palkkaratkaisu oli maltillinen. Kuitenkin, jos seuraa esitettyjä tilastoja, ovat edellisellä kierroksella saavutetut palkankorotukset selvästi nostaneet palkkatasoamme valtiosektorilla. VPJ (valtion palkkausjärjestelmä) on taannut suurimmalle osalle jäsenistöstämme varsin kohtuullisen palkkauksen verrattuna kuntasektoriin. Uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) ei kuitenkaan ole toiminut odotetulla tavalla. Niin työnantaja puolella (OPH) kuin työntekijäpuolella (OAJ) ei olla tyytyväisiä järjestelmän toimivuuteen. Nuorten palkkakehitys ei ole lähtenyt kehittymään toivotulla tavalla ottamalla huomioon vain tehtävän vaativuuden ja suoriutumisen. Vaikka alkupalkka nuorella opettajalla verrattuna vanhaan järjestelmään on parempi, takeita positiivisesta palkkakehityksestä ei ole riittävästi. Lisäksi kuntasektorilta vanhoja ikälisiä ja määrävuosia omaavien rekrytointi on vaikeaa kankeasti toimivan palkkausjärjestelmän vuoksi. Neuvotteluissa on sovittu, että järjestelmästä laukeavat palkat, esimerkiksi takuupalkalta eläkkeelle siirtyvät, tulee käyttää järjestelmän kehittämiseen. Nyt kuitenkin on ilmennyt, että lauenneet rahat eivät olekaan palautuneet käyttöön. Nämä epäkohdat ovat viipymättä yhteistyössä järjestön ja OPH:n kanssa poistettava.

KSOL:n puolesta toivotan jäsenillemme virkistävää ja ennen kaikkea rauhoittavaa kesänaikaa.

Haukipudas ja Virpiniemi keskiviikkona 19.5.2010

Arto Ollila

puheenjohtaja, KSOLLI ry.