VALTERI - Valtakunnallinen erityisen tuen palveluverkosto

VALTERI muodostuu valtion yleissivistävien erityiskoulujen ja ruotsinkielisen resurssikeskuksen palveluverkostosta. Valtion erityiskoulujen tehtävänä on huolehtia erityisopetuksen yhteydessä annettavasta kuntoutuksesta sekä siihen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä. VALTERI tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla ohjaus- ja tukipalveluita, lisäämällä ohjaus- ja tukipalveluiden saavutettavuutta ja kehittämällä opetus- ja kuntoutushenkilöstön verkko-ohjauspalveluita.

VALTERI -koulut:

Haukkarannan koulu, Jyväskylä

Haukkarannan koulu järjestää opetusta kuulovammaisille ja kielihäiriöisille lapsille ja nuorille. Se antaa myös opetukseen liittyviä tukipalveluja.  Koulu toimii valtakunnallisena oppimis-, kehittämis- ja palvelukeskuksena sekä autistisille ja Asberger-oppilaille että dysfaattisille ja kuulovammaisille oppilaille.
Koulun kotisivut

Tervaväylän koulu, Oulu

Tervaväylän koulu  on Opetushallituksen alainen esi-, perus- ja lisäopetusta antava valtion erityisoppilaitos, joka palvelee pohjoista Suomea. Tervaväylän koulu muodostuu Lohipadon ja Merikartanon yksiköistä. Koulussa opiskelee vuosittain noin 100 oppilasta. Merikartanon yksikkö käsittää kielihäiriöisten, sisäkorvaistuteoppilaiden, viittomakielisten, kuulonäkövammaisten ja huonokuuloisten opetuksen. Lohipadon yksikkö tarjoaa liikuntavammaisille ja neurologisesti sairaille lapsille ja nuorille peruskoulutusta sekä kuntoutus- ja asumispalveluja.
Koulun kotisivut

Jyväskylän näkövammaisten koulu

Jyväskylän näkövammaisten koulu on perusopetusta antava näkövammaisten oppimis-, kehittämis- ja palvelukeskus.  Koulu tarjoaa perusopetuksen lisäksi ohjauspalveluita, joilla tuetaan kunnan esiopetuksessa, perusopetuksessa tai lukiossa olevia näkövammaisia oppilaita sekä heidän perheitään, koulujaan ja muita yhteistyötahoja.
Koulun kotisivut

Mikael-koulu, Mikkeli

Mikael-koulu toimii erityisopetuksen oppimis-, palvelu- ja kehittämiskeskuksena, joka järjestää kuuroille, huonokuuloisille ja kielihäiriöisille lapsille ja nuorille opetusta ja siihen liittyviä tukipalveluja. Opetusta järjestetään perusopetuksena, kaksi vuotta kestävänä esiopetuksena ja lisäopetuksena.  Koulu tarjoaa myös lukion suorittamista edistävää opetusta.
Koulun kotisivut

Svenska skolan för synskadade, Helsinki

Ruotsinkielinen näkövammaisten koulu on 11-vuotinen erityiskoulu, jossa yhdeksänvuotista peruskoulua edeltää kahden vuoden esikoulujakso. Lisäksi koulu antaa opetukseen liittyviä ohjaus- ja tukipalveluja.
Koulun kotisivut

Mäntykankaan koulu, Kuopio

Mäntykankaan koulu on erityisopetuksen ja kuntoutuksen palvelukeskus. Se tarjoaa erityisopetuksen, kuntoutuksen ja terveydenhoidon osaamista liikuntavammaisille, neurologisesti sairaille ja pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja heidän kanssaan työskenteleville henkilöille.
Koulun kotisivut

Ruskeasuon koulu, Helsinki

Ruskeasuon koulu on liikuntavammaisten, monivammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten oppimis-, palvelu- ja kehittämiskeskus. Perusopetuksen lisäksi koulu toimii muissa kouluissa opiskelevien oppilaiden ja heidän perheidensä ja lähityöntekijöidensä ohjaajana ja tukena.
Koulun kotisivut