Tervaväylän koulu sai käyttöönsä uuden koulurakennuksen

Tervaväylän koulun tarpeisiin rakennettu uudisrakennus otettiin käyttöön lokakuussa Oulun Myllytullissa. Koulun kahdesta yksiköstä uudistiloihin on muuttanut Lohipadon yksikkö. Nelikerroksinen Senaatti -kiinteistöjen omistama rakennus on  pinta-alaltaan yli 5000 m2. Rakennus on betonirunkoinen ja julkisivut ovat pääosin muurattuja ja rappauspintaisia. Rakennus valmistui oppilaitoskortteliin, jossa entuudestaan toimii mm. Oulun kansainvälinen koulu. Massoittelu ja ulkoarkkitehtuuri on sovitettu olemassa olevaan ympäristöön. 

Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon liikuntarajoitteisten ja aistirajoitteisten oppijoiden erityistarpeet.  Tällaisia uusia tiloja ei ole rakennettu valtion erityiskouluille lähiaikoina. Projektin haasteellisuus ja erityisyys on pitänyt hankkeeseen osallistuneet osapuolet poikkeuksellisen tiiviissä yhteistyössä keskenään suunnitteluvaiheesta lähtien. Tavoitteena on ollut rakennus, jossa esteettömyys on viety mahdollisimman pitkälle. Tässä on käytetty apuna väritystä, symboliikkaa ja merkittävästi myös tieto- ja viestintätekniikkaa, joka on koko rakennuksessa hyvin käytettävissä. Nykyaikaiset tilat ja varusteet videoneuvotteluja varten avaavat uusia mahdollisuuksia ohjauskeskuksen konsultaatiotoimintaan. Rakennuksen muita erityistiloja ja -ratkaisuja ovat vesiterapia-allas, kuntosali sekä vaikeasti liikunta- ja toimintarajoitteisten opetusta varten varustetut teknisen työn tilat ja jumppasali vammaisurheilun kenttämerkintöineen. Varsinaisten opetus-, terapia-, hallinto- sekä ruokailu- ja keittiötilojen lisäksi koulussa on oppilasasuntola, jossa majoittuu opiskelijoita pitkien koulumatkojen vuoksi. 

Tervaväylän koulu on yksi valtakunnallisista valtion erityiskouluista eli VALTERI -kouluista, joka palvelee ensisijaisesti pohjoisen Suomen erityisopetuksen tarpeita. Koulun tehtäviin kuuluvat myös hoito ja kuntoutus. Uudistilojen myötä moniammatillinen yhteistyö oppijoiden tukemiseksi onnistuu entistä tehokkaammin, lisäksi myös kehittämis- ja palvelukeskustoiminnan toimintoja on keskitetty yhteen paikkaan aiemman kahden sijasta.  Myllytulliin muuttaneessa Lohipadon yksikössä opiskelee tällä hetkellä 38 liikunta- ja aistirajoitteista esi-, perus- ja lisäopetusikäistä oppilasta. Lisäksi lukukauden aikana uusissa tiloissa opiskelee muutamien viikkojen jaksoja kymmenet lähikoulujen erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Kuulovammaisten ja kielihäiriöisten opetukseen keskittyvä Tervaväylän koulun Merikartanon yksikkö jatkaa toimintaansa Länsi-Tuirassa yli sata vuotta vanhoissa peruskorjatuissa tiloissa.

Kaikkiaan Lohipadon ja Merikartanon yksiköistä muodostuvassa Tervaväylän koulussa opiskelee vuosittain noin 100 erityisoppilasta. Koulun omaa henkilökuntaa on noin 120, suurin osa hoito- ja avustushenkilöstöä. Loput työskentelevät lähinnä opetuksessa ja kuntoutuksessa. Tervaväylän väkeen kuuluvat lisäksi kuntien palkkaamat oppilaiden henkilökohtaiset avustajat.Päätoimittaja