TERVETULOA TURKUUN

Kutsu tilaisuuteen: Kuurojen ja Sokeain Opettajain Liitto KSOL ry:n varsinainen liittokokous
Aika: 4.6.2009 alkaen klo 10.00
Paikka: Bovallius -ammattiopiston Turun toimipiste, Vähäheikkiläntie 50, 20810 TURKU


Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat:

Kokouksen avaus

1. Kokouksen järjestäytyminen

a. Kokouksen puheenjohtajan valinta
b. Kokouksen sihteerin valinta
c. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
d. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
e. Tarvittavien valiokuntien asettaminen
f. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

2. Varsinaiset liittokokousasiat

a. Toimintakertomuksen 2003 – 2006 hyväksyminen
b. Tilinpäätösten 2003 – 2005 hyväksyminen
c. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

3. Hallituksen toimipaikan valinta seuraavaksi toimikaudeksi 

4. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen varsinaisten jäsenten (4) ja varajäsenten (4) valinta

5. Liiton toimihenkilöiden palkkioiden vahvistaminen

6. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

7. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta

8. Asiamiesten valinta

9. Kuurojen- ja sokeainkoulu –lehti

10. Muut asiat

a. Jäsenten esittämät asiat
b. Hallituksen esittämät asiat

11. Yleiskeskustelu
Kokouksen päättäminen

Mainittakoon, että varsinaiseen liittokokoukseen osallistuminen on jäsenille maksutonta. 
Muistutettakoon, että liittokokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut asiat tulee esittää hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen liittokokousta ja lähettää osoitteella:

KSOL ry./Puheenjohtaja Arto Ollila
Tervaväylän koulu, Merikartanon yksikkö
Lossikuja 6, 90800 OULU 

tai sähköpostilla arto.ollila (at) tervavayla.fi

Kurussa 27.4.2009 

Kuurojen ja Sokeain Opettajain Liitto KSOL ry. 
Hallituksen puolesta,

Heini Palola 
sihteeri