Aura-instituutin tulevaisuus

AURA -instituutti on vuonna 1948 perustettu, Turussa ja Laitilassa sijaitseva, valtion omistama erityisammattikoulu. AURA -instituutti tarjoaa ammatillista erityisopetusta 180 opiskelijalle, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityisiä opetusjärjestelyjä tai oppilashuoltopalveluja. AURA -instituutti toimii ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/98) ja asetuksen (811/98) mukaan. Koulu tarjoaa sekä ammatilliseen perustutkintoon johtavaa että valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. AURA -instituutin koulutusalat on määritelty opetusministeriön hyväksymässä koulutussopimuksessa. Koulu täyttää syksyllä 2008 täydet 60 vuotta ja omaa pitkät perinteet ammatillisesta erityisopetuksesta. 

Syksyn aikana opetusministeriö on julkistanut suunnitelman ammatillisen opetuksen järjestäjäverkon kokoamishankkeesta. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjät alueellisiksi ammattiopistoiksi, jossa myös Aura-instituutti on mukana. Opetushallitus on jo epäsuorasti ilmoittanut halunsa luopua OPH:n hallinnonalaisten oppilaitosten ylläpitäjän roolistaan ja oppilaitoksen omistajapohja muuttuu vuoden 2009 alusta. Vielä ei varmasti tiedetä uutta omistajatahoa, mutta todennäköisin vaihtoehto tulee olemaan jonkinlainen kuntayhtymä tai vastaava. 

Miten sitten ammatillinen erityisopetus hoidetaan tulevaisuudessa? Sitä ei vielä varmasti kukaan pysty sanomaan, mutta resurssien väheneminen on enemmän kuin todennäköistä. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että opiskelijoista suurin osa integroidaan normaaliryhmiin, joka vaarantaa mahdollisuuden yksilölliseen opetukseen ja tulee johtamaan opintojen keskeyttämiseen ja sitä kautta syrjäytymiseen työelämästä.

Opetushallituksesta tulleessa tiedotteessa resursseja ollaan vähentämässä kaikilta viideltä erityisammattioppilaitokselta yhteensä 1,7 miljoonaa euroa vuoden 2008 budjettiesityksessä, joka tarkoittaa Aura-instituutin kohdalla noin 300 000 euroa. Jos tämä toteutuu, on koulun ylläpitäminen ja varsinkin opetustoiminnan kehittäminen lähestulkoon mahdotonta.

Aura -instituutti on mielestämme vastannut ylläpitäjän tarpeisiin lisäämällä voimakkaasti palvelu- ja kehittämistoimintaa sekä maksullista palvelutoimintaa, joka ainakin alkuvaiheessa vaatii resursseja. Tämä on johtanut siihen, että varsinaiseen opetustoimintaan ja opetuskalustoon ei enää riitä resursseja juuri lainkaan. Olisi sääli, jos perinteikkään oppilaitoksen itsenäinen taival päättyisi juhlavuoden jälkeen.

Suomessa toimii Aura -instituutin lisäksi neljä valtion omistamaa ja ylläpitämää erityisammattioppilaitosta. Oppilaitokset ovat Arla -instituutti Helsingissä, Alavuden erityisammattikoulu, Kuhankosken erityisammattikoulu Laukaassa sekä Perttulan erityisammattikoulu Hämeenlinnassa.


E. Kulmala, työnopettaja