KMK -yhdistys purettu, KSOL OAO:n jäsen

Käsi- ja taideteollisuusalan opettajien liitto (KOL), maatalouskoulujen opettajat(Mako) sekä Kuurojen- ja sokeainopettajainliitto (KSOL) perustivat yhteisen valtakunnallisen yhdistyksen
(KMK) 14.12.1991 liittyen valtakunnallisena yhdistyksenä OAJ:öön ja OAO:n (=OAJ:n ammatillisten opettajien) piiri ry:n jäseneksi.


KSOL oli vastikään eronnut hajonneesta keskusjärjestö TVK:sta ja KMK-yhdistyksen kautta pääsimme OAJ:n jäseneksi. Koska KSOL:n toiminta on valtakunnallista, oli järkevää etsiä sellainen organisaatiomalli, joka mahdollistaa tämän valtakunnallisen toiminnan. Jos olisimme liittyneet OAJ:n yleissivistäviin opettajiin (OAJ-YSI), olisimme vain omalla paikkakunnalle toimivan paikallisyhdistyksen jäseniä eikä meillä olisi edellytyksiä(varoja) toimia valtakunnallisella tasolla.

OAJ:n järjestörakenteessa kuulumme siis OAO:iin (= OAJ:n ammatilliset opettajat). OAO:n valtakunnallisia yhdistyksiä on yhdeksän ja ne ovat AKOL(aikuisopettajien liitto), AOO(ammatillisten oppilaitosten opettajat), LEO(liike- ja erityisalojen opettajat), LUOVA(luonnonvara-alojen opettajat), SKO(Suomen kauppaopettajat), SMOL(Suomen musiikinopettajien liitto), STO (Sosiaali- ja terveysalan opettajat) sekä TOOL((Teknisten opettajien liitto). Yhteensä jäseniä 20717. Olemme selvästi pienin liitto OAO:ssä ilman OAJ:n valtuustopaikka samoin kuin LEO. KMK-yhdistyksen purkautuessa LEO yritti saada meitä liittymään yhdistykseensä, mutta KSOL:n on toimittava itsenäisenä pystyäkseen takaamaan nykyisenmuotoisen toimintansa. Liittyminen esim. LEO:iin olisi voinut merkitä OAJ:n valtuustopaikan saamista omalla vaaliliitolla, mutta mikä olisi sen merkitys. Toisaalta jäsenmaksupalautus OAJ:ltä olisi todennäköisesti pienentynyt ja tämä olisi johtanut KSOL:n tulojen vähentymiseen ja toiminnan supistumiseen.


Palkastamme pidätettävä jäsenmaksuprosentti on 1,3%. Maksamme OAJ:lle jäsenmaksua tästä 0,85%. Näin KSOL:lle jää rahaa jäsenmaksusta suoraan 0,45%. Lisäksi OAJ palauttaa tästä 0,85%:sta puolet ( 50% ) eli nettomaksu OAJ:lle on 0,425%-yksikköä kuukausittain. OAJ:n jäsenmaksuosuuteen sisältyvät AKAVA:n jäsenmaksu, Opettaja-lehti, työttömyyskassan jäsenyys, kalenteri ja jäsenkortti sekä sen mukanaan tuomat edut, jäsenrekisterin hoito sekä muut OAJ:n jäsenedut. Merkittävä sopimukseen liittyvä kohta on edunvalvonnan hoitaminen OAJ:n toimiston kautta. Tällä hetkellä edunvalvontaa hoitaa OAJ:ssa Petri Lindroos. Puheenjohtajalla on suorat yhteydet neuvottelijaamme ja edunvalvontaosastolle. KSOL ei maksa erikseen tästä edunvalvonnasta OAJ:n toimistolle. Lisäksi koko luottamusmiestoiminta on keskitetty OAJ:lle. 

Tämä sopimus on tehty 21.11. 1991 KMK:n ja OAJ:n sopimuksen yhteydessä. Tällä sopimuksella olemme "antaneet" edunvalvontatehtävän OAJ:lle ja uskon, että se on ollut meidän etumme. KSOL:lla ei ole sopimusoikeutta. Me neuvottelemme ja sovimme OAJ:n kanssa palkka ja sopimuksiin liittyvästä tavoitteista. OAJ neuvottelee OPH:n kanssa. 

Käsi- ja taideteollisuusalan opettajien erottua KMK-yhdistyksestä, jäimme yhdistykseen ainoana liittona. Syksyllä 2005 kävimme varapuheenjohtajana silloin olleen Veli Leppäsen kanssa neuvotteluita KMK-yhdistyksen lakkauttamisesta OAJ:ssä järjestöpäällikkö Anders Ruskin kanssa. Meille jäi hyvin selkeä käsitys siitä, ettei OAJ:llä ole mitään tarvetta vaikeuttaa KSOL:n toimintaa tulevaisuudessa ja meillä on mahdollisuus jatkaa KMK-yhdistyksen ja OAJ:n välisen sopimuksen pohjalta entisin ehdoin. Sopimus tehdään KMK-yhdistyksen sopimuksen pohjalle muuttamalla vain KMK:n tilalle KSOL. Käydyn neuvottelun seurauksena toimintamme on ollut mahdollista tähän päivään saakka, vaikka yrityksiä mm. OAJ:n talousyksikön taholta tuli v. 2005. Heidän mukaansa meidän olisi pitänyt palauttaa enemmän OAJ:lle ns. tukimaksua. 

Pyysin OAJ:n valtuuston päätöksestä pöytäkirjanotetta ja perustetta jäsenmaksuosuuden muutoksesta. Koskaan en niitä saanut, joten jatkoimme vanhaan malliin.
21.11. 2007 OAO:n vuosikokouksen asialistalla oli KSOL:n liittyminen OAO:iin valtakunnallisena piirinä. Olin kokouksessa mukana ja meidät toivotettiin tervetulleeksi OAO:iin. OAO ottaa meidät luonnollisesti mielellään jäseneksi, koska KSOL maksaa OAO:lle jäsenmaksua 3€/jäsen ja näin me rahoitamme myös OAO:n toimintaa. Varsinaisesti OAO:ltä me emme saa kovinkaan paljon vastinetta, mutta toisaalta tätä kautta me turvaamme omat toimintaedellytyksemme aiemmin mainituin perustein.

Vuoden 2008 aikana on tarkoitus kirjoittaa OAJ:ssä KSOL:n ja OAJ:n välinen sopimus ja näin jatkamme toimintaa OAO:n valtakunnallisena yhdistyksenä.


Puheenjohtaja