Punktskriftsseminarium i Helsingfors 9-10.11.2007

Ett punktskriftsseminarium ordnades i Helsingfors den 9-10 november 2007 av Förbundet Finlands Svenska synskadade (FSS), Svenska skolan för synskadade (SSS) och Svenska studiecentralen. Seminariet riktade sig till alla punktskriftsinstruktörer samt andra som i sitt arbete kommer i kontakt med punktskrift. Seminariet hölls på Mellis verksamhetscenter Tian, Fredriksgatan 35 B 10 i Helsingfors.

Flera organisationer hade skickat representanter till seminariet. Uppslutningen var stor, ca trettio deltagare kom från Näkövammaisten Keskusliitto (NKL), Jyväskylän Näkövammaisten koulu (JNK), Arlainstitutet, Suomen kuurosokeat, Celia, Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) och Svenska skolan för synskadade (SSS) samt lokala punktskriftsinstruktörer. 

Seminariet gick smidigt på två språk och tolkades från svenska till finska och tvärtom av Paulina Hannus. 

Temat var att lära sig nya saker och ta del av senaste nytt på punktskriftens område. 

Plock ur programmet:

- Ph.D. Kerstin Fellenius från Sverige presenterade sin nya forskning gällande punktläsare.
- Hur undervisa punktskrift till barn/vuxna. Likheter, olikheter samt hjälpmedel. 
- Inlägg av spec.klasslärare, mag. i synpedagogik Mona-Lisa Möller samt Maria Rutenberg, punktskriftslärare vid Arlainstitutet. 
- Diskussioner och fri samvaro.

I samband med presentationen av deltagarna berättade organisationerna om sig och sin verksamhet och sin användning av punktskrift. 


Specialklasslärare Barbro Eklund