Hyvä KSOL:n jäsen

Vuosi on päättymässä ja ulkona on taas niin jouluinen ilma. Vettä sataa ja ensilumet ovat sulaneet. Hiihtoladuista ei ole enää tietoakaan, eikä liukkaille kaduille ole juuri menemistä. Mutta kaikesta huolimatta Joulu tekee taas tuloaan ja "Joulun Rauha" toivottavasti saavuttaa jokaisen.

Kulunut vuosi liiton toiminnan kannalta on ollut värikästä. KMK -yhdistyksen purkautumisen jälkeen olemme liittyneet OAJ:öön OAO:n valtakunnallisena piirinä. OAO:n vuosikokous on hyväksynyt jäsenyytemme Hyvinkäällä 21.11.2007. Tästä asiasta tarkemmin lehtemme toisessa artikkelissa.

Pitkittyneet CUPJ- neuvottelut johtivat viimein sopimukseen kesäkuussa juuri ennen juhannusta. Liekö ollut taktinen ratkaisu, vai halu päästä sopimukseen ennen lomille lähtöä. Uusi palkkausjärjestelmä on herättänyt voimakkaitakin tunteita, ei yksin meidän jäsenistöämme edustavissa oppilaitoksissa, vaan koko valtion sektorilla. Järjestelmää ajettiin kuitenkin itsepäisesti  läpi, vaikka mielestäni yksinkertaisempikin malli olisi voinut olla käytössä - ainakin meidän alallamme. Mutta kun järjestelmän pitää olla valtiolla kaikilla samanlainen, ei pienellä KSOL:lla juurikaan ollut mahdollisuuksia vaikuttaa järjestelmän perusrakenteeseen. Uusi palkkausjärjestelmä on vain hyväksyttävä ja pyrittävä kaikin keinoin vaikuttamaan, että sitä kehitetään vastaamaan meidän tavoitteitamme. 

Järjestelmässä on paljon puutteita ja epäkohtia, jotka on korjattava paremmin vastaamaan todellisuutta. Kiitän jäsenistöä siitä, että olette olleet aktiivisia kannanotoissa ja olemme saaneet asioita menemään eteenpäin. Erityisesti Jyväskylän hallituksemme jäsenet ovat tuoneet neuvottelijallemme seikkaperäisesti ja perustellusti esille näitä epäkohtia ja uskon, että sillä on vaikutusta jatkossa. 

KSOL järjesti 16.11.2007 CUPJ- tilaisuuden Jyväskylässä. Läsnä olivat Petri Lindroos OAJ:stä, hallituksen jäseniä ja edustajia kouluista. Myös Petri Heikkilä OPH:sta oli kutsuttu tilaisuuteen, mutta emme saaneet häneltä vastausta kutsuumme. Tämä tilaisuus osaltaan lisäsi tietoa koko CUPJ -prosessista ja toi neuvottelijallemme suoraa kentän palautetta. Haukkarannan opettajat saivat lisäksi Petrin vieraakseen ja tutustumaan kouluunsa. Tästä tilaisuudesta on laadittu muistio, joka on luettavissa tässä lehdessä.

Neuvottelijoiden kesken on sovittu, että ns. käsikirja, eräänlainen soveltamisohjeistus tulisi olla valmiina vuoden 2007 loppuun mennessä. Tämä tuskin toteutuu, mikäli ei ole tarkoitus vain käyttää samaa käsikirjaa kuin harjoittelukouluilla. Käsikirja harjoittelukoulujen opetushenkilöstön uudesta palkkausjärjestelmästä keskittyy ohjeistamaan, miten tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi tulee tehdä, antaa muistilistan niin työntekijälle kuin työnantajalle/esimiehelle sen suorittamisesta, kertoo palkantarkistusten aikataulusta, miten erimielisyydet ratkaistaan sekä ohjeistaa, miten järjestelmää tulee seurata ja kehittää. Käsikirjan lisäksi kaipaan soveltamisohjeita liittyen uuteen sopimukseemme (=VES). Olen jo vuodesta 2003 lähtien pyytänyt, että neuvotteluissa tämä epäkohta otettaisiin esille ja laadittaisiin soveltamisohjeet tarkentavasta virkaehtosopimuksesta, jotta sopimusta ei sovellettaisi joka koulussa eri tavalla. Kuulo- ja näkövammaisten koulujen osalta tarkentavassa virkaehtosopimuksessa on vain kaksi sivua, joilla tulisi "selvitä". Miten esim. 14§:n kehittämis- ja ohjaustehtävähuojennuskohtaa tulisi käytännössä soveltaa? Tällä hetkellä eräissä kouluissa huojennuksen saavat kaikki opettajat, joissakin osa ja toisissa ei kukaan. Mielestäni meidät opettajat on määrätty suorittamaan opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvassa koulun tehtäväksi perusopetuslain (628/98) 39§:n nojalla määrättyjä tehtäviä. Vastaanottaessasi työtehtäväsi olet siis määrätty näiden tehtävien vastaanottamiseen ja näin opetusvelvollisuutta tulisi huojentaa kaikilta yhdellä viikkotunnilla. Tämän lisäksi ns. lisätyöstä tulisi maksaa 24§:n mukaan.
Nämä 14§:n ja 24§:n soveltamisohjeet tulisi keskustasolla sopia. Niistä ei päästä sopimukseen kouluissa sopimalla. Mielestäni tärkeintä olisi, että näitä pykäliä sovelletaan samalla tavalla.

Lokakuussa 13.päivä 2007 saavutettiin myös valtion osalta neuvottelutulos uusista palkankorotuksista. Sopimuskausi alkaa takautuvasti 1.10.2007 ja päättyy 31.1.2010 kokonaiskustannusvaikutusten ollessa n.11,7%. Palkkaratkaisu noudattelee pitkälti kunnan sopimusta ja CUPJ:n vaikutus pitäisi vaikuttaa lopputulokseen vielä enemmän kuin kuntapuolella. Näin palkkojemme pitäisi olla kilpailukykyisempiä kuin kuntapuolella? Parasta sopimuksessa oli, että täydet UPJ- palkat tulevat maksuun 1.1.2008 ja näin siirtymäaikoja tietyiltä osin ei tarvita.
Olemme kaikki saaneet 30.11.2007 uuden palkkaerittelyn ("palkan"), jossa näkyy palkkatiedot (mm. oma takuupalkka ), vuoden 2007 aikana maksetut palkat perusteineen ja selitystietoineen. Harvalle uusi palkkaerittely on avautunut, niin vaikeaselkoiselta se vaikutti. Tärkeintä aluksi kuitenkin on, että takaisin perintää ei tule tehdä, siis - merkkisiä palkkoja ei saa periä takaisin. Lisäksi palkkaerittelyssä on vielä runsaasti virheitä. Palkanmaksuohjelmissa on vielä puutteita ja uusia "ohjelmia ajetaan sisään". Itse olen miettinyt, KUKA pystyy laskemaan, että kaikki prosentit ovat mukana palkoissa ja ne on oikein laskettu. Yleiskorotukset takautuvasti 1.10.2007 lähtien, paikalliset ja kehittämiserät, siirtymätasaukset eli siirtolisät, tehtäväkohtainen palkanosa, henkilökohtainen palkanosa ja sen määrä prosentteina tehtäväkohtaisesta palkanosasta, mahdollinen takuupalkka, ylituntipalkkio, erikseen määrättävien tehtävien maksuperusteet, kehittämis- ja ohjaustehtävähuojennus, palkan takuuosa! Miten tavallinen rivijäsen voi olla varma, että hänen palkassaan kaikki on mukana? Uuden palkkausjärjestelmän eräs tarkoitus oli selkeyttää palkanmaksuperusteita. Taisi käydä toisinpäin. Palkanlaskijat kouluissa ovat ensiarvoisen tärkeitä henkilöitä kertomaan palkkaperusteista ja tällaisia infotilaisuuksia kouluissa onkin tarkoitus järjestää, kunhan hekin saisivat täsmällistä tietoa. Luottamusmiesten tehtävänä on seurata, valvoa ja pyytää jäsenistölle tietoa. Jokaisella jäsenellä on oikeus tietää ja ymmärtää, millä perusteella hänen palkkansa määräytyy. 


Toivon kaikille jäsenille Rauhallista Joulun aikaa ja Onnellista Uutta Vuotta 


Haukipudas 08.12.2007
Arto Ollila
puheenjohtaja