KOKOUSKUTSU

KSOLLI ry:n varsinainen liittokokous

Aika: Keskiviikkona 13.6.2018 klo 14.00

Paikka: Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 KUOPIO


Sääntöjen määräämässä liittokokouksessa käsitellään ja hyväksytään toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuosilta 2015-2017 ja myönnetään tili- ja vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

Lisäksi valitaan toimihenkilöt ja uusi hallitus vuosille 2018-2020, sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.


Mainittakoon, että liittokokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut asiat tulee esittää hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen liittokokousta, ja lähettää osoitteella KSOLLI ry/ puheenjohtaja Arto Ollila, Valteri-koulu, Tervaväylä, Lossikuja 6, 90800 Oulu tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@valteri.fi.

Jyväskylässä 17.4.2018
KSOLLI ry:n hallituksen puolesta
sihteeri Anu Pakkanen
KOKOUSKUTSU


Tervetuloa KSOLLI ry:n varsinaiseen liittokokoukseen Kuopioon

Aika: ke 13.6.2018 klo 12.30 ilmoittautuminen & lounas klo 14.00 varsinainen kokous

Paikka: Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 KUOPIOVarsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat:

Kokouksen avaus

1. Kokouksen järjestäytyminen
a) kokouksen puheenjohtajan valinta
b) kokouksen sihteerin valinta
c) Kokouksen pöytäkirjantarkistajien (2) valinta ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
d) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
e) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

2. Varsinaiset liittokokousasiat
a) toimintakertomusten 2015-2017 hyväksyminen
b) tilinpäätösten 2015-2017 hyväksyminen
c) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

3. Sääntömuutokset
Taustaa: OAJ:n yhdenmukaistaessa jäsenmaksupalautusprosentteja KSOLLIn taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt. Sen vuoksi hallitus esittää liittokokoukselle toimihenkilöiden vähentämistä ja toiminnan tehostamista seuraavilla sääntömuutoksilla:
a) §6 Liittokokous
Kohta 5
Nyt: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen muiden vakinaisten ja varajäsenten vaalien suorittamisen
Muutos: puheenjohtajan sekä hallituksen muiden vakinaisten ja varajäsenten vaalien suorittamisen

b) §9 Hallitus
Johdanto
Nyt: Liittokokous valitsee hallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Muutos: Liittokokous valitsee puheenjohtajan sekä hallituksen vakinaiset ja varajäsenet
Selite: Nykyisin korvausta saavina toimihenkilöinä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja päätoimittaja. Jatkossa näitä olisivat vain puheenjohtaja ja sihteeri/tiedottaja.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteeri/tiedottajan ja varapuheenjohtajan, joka puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäväänsä. Hallitus päättää varapuheenjohtajalle maksettavan palkkion suuruudesta em. tilanteessa.


c) §3 Jäsenet
Nyt: Eläkkeelle siirtynyt jäsen on vapaa jäsenmaksuista säilyttäen kuitenkin täydet jäsenoikeudet.
Muutos: Kun jäsen siirtyy eläkkeelle, hänen jäsenyytensä yhdistyksessä päättyy.

Selite: Liiton jäseniä voivat olla palkansaaja-asemassa olevat henkilöt. Ks. kohta e) alla

d) §9 Hallitus
Nyt: 14. panee toimeen liittokokouksen päätökset, sekä
15. ryhtyy muihin toimiin liiton tarkoitusten edistämiseksi.
Muutos:
14. panee toimeen liittokokouksen päätökset
15. ryhtyy muihin toimiin liiton tarkoitusten edistämiseksi, sekä
16. voi kutsua eläkeläisiä liiton tapahtumiin harkintansa mukaan.Muut sääntömuutokset
e) §3 Jäsenet
Nyt: Liiton täysivaltaisena jäsenenä pidetään jokaista Haukkarannan koulun, Jyväskylän Näkövammaisten koulun, Mikael-koulun, Mäntykankaan koulun, Ruskeasuon koulun, Tervaväylän koulun, Bovallius ammattiopisto Turun yksikön sekä ruotsinkielisten Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum (SPERES) ja Svanska skolan för synskadade -oppilaitosten johto, kasvatus ja opetustyössä palkansaaja-asemassa työskentelevää henkilöä, joka on suorittanut säädetyt jäsenmaksut.
Muutos: Liiton täysivaltaisena jäsenenä pidetään jokaista Valteri-koulun ja Ammattiopisto Spesia, Turun toimipisteessä johto, kasvatus ja opetustyössä palkansaaja-asemassa työskentelevää henkilöä, joka on suorittanut säädetyt jäsenmaksut.


f) §6 Liittokokous
Kohta 8
Tilintarkastajat -termin muuttaminen toiminnantarkastajat -termiksi


4. Hallituksen toimipaikan valinta seuraavaksi toimikaudeksi

5. Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali

6. Liiton toimihenkilöiden palkkioiden vahvistaminen

7. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

8. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta

9. Asiamiesten valinta

10. Kuurojen- ja sokeain koulu -lehti

a) hallitus esittää, että jatkossa Kuurojen- ja sokeain koulu -lehti koostettaisiin kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, joita tiedottaja kokoaa mm. some -kanaville.


11. Muut asiat
a) jäsenten esittämät asiat
b) hallituksen esittämät asiat


12. YleiskeskusteluKokouksen päättäminen
Mainittakoon, että liittokokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut asiat tulee esittää hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen liittokokousta, ja lähettää osoitteella KSOLLI ry/ puheenjohtaja Arto Ollila, Valteri-koulu, Tervaväylä, Lossikuja 6, 90800 Oulu tai sähköpostilla arto.ollila@valteri.fi


Jyväskylässä 17.4.2018
KSOLLI ry
Hallituksen puolesta
Anu Pakkanen, sihteeri

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: