Hyvä KSOLLI:n jäsen


Tervetuloa liittopäiville Kuopioon 13. – 15.6.2018.

Liittopäivät ovat jäsenistölle ilmainen tapahtuma, sisältäen matkat työpaikkakunnalta Kuopioon (yhteiskuljetus tai julkisten kulkuneuvojen kustannusten mukaan), majoitus 2hh:issa (Sokos Hotelli Puijonsarvi), sekä ruokailut edellyttäen tietenkin, että osallistut ohjelman mukaisiin tapahtumiin ja liittokokoukseen. Lisätietoja saat tämän lehden sivuilta sekä hallituksen jäseniltä.

Liittokokous kokoontuu kolmen vuoden välein päättämään liiton sääntöjen mukaiset asiat. Liittokokouksessa käydään läpi tilinpäätökset ja toiminnantarkastuskertomukset 2015-17, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Lisäksi liittokokous valitsee seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi puheenjohtajan, toimihenkilöt sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.

KSOLLI:n hallitus valmistelee edunvalvontaan ja koulutuspolitiikkaan liittyviä asioita ja vie niitä eteenpäin esim. OAJ:ssä, OAO: ssä, ja muissa päättävissä elimissä. Vaikuttaminen perustuu hyvin usein henkilösuhteisiin ja kontakteihin. Nyt on aika pohtia kouluilla, toimipisteissä ja yksiköissä tulevia henkilövalintoja. On tärkeää, että hallituksessa on edustettuna eri toimipisteiden ja koulujen edustajia. Jos tunnet olevassa halukas vaikuttamaan, sinulla on halu muuttaa asioita ja et pelkää haasteita, asetu ehdokkaaksi, näin voit vaikuttaa.

Liittokokouksen kutsun yhteydessä (katso toisaalla tässä lehdessä) on hallituksen esitykset KSOLLI:n sääntöjen muuttamisesta. Osa muutoksista on pieniä sanojen ja nimien muutoksia, osa perustuu tarvittaviin säästötoimiin. Tutustu hallituksen esittämiin sääntömuutosehdotuksiin ja valmistaudu päättämään sääntömuutoksista.

OAJ:n valtuuston päätöksen mukaan ns. jäsenmaksupalaute on viime vuosien aikana pudonnut asteittain ollen nyt lopullisella tasolla n. 10,5%. Jäsenmaksupalautteen raju putoaminen vaikuttaa yhdistyksemme toimintaan ja joudumme ns. sopeuttamaan toimintaamme. Jatkossa, mikäli liittokokous niin päättää, toimihenkilöt, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, valitaan hallituksesta. Sihteeri hoitaa jatkossa myös tiedottajan tehtäviä. Toimihenkilöpalkkiot maksetaan vain puheenjohtajalle ja sihteeri/tiedottajalle. Hallituksen valitsemalle varapuheenjohtajalle maksetaan hallituksen erikseen määräämä korvaus sellaisesta tehtävästä, jonka hän hoitaa puheenjohtajan ollessa estynyt sitä hoitamaan.
Jäseniltä kerättävä jäsenmaksu määrittelee yhdistyksemme toimintaedellytykset. Siksi on tärkeää aktivoida niitä opettaja/opetusalan kollegoja, jotka eivät vielä ole jäseniämme. OAJ:n säännöt ohjeistavat yksiselitteisesti, että OAJ:öön kuulutaan sen yhdistyksen kautta, joka edustaa työpaikalla OAJ:ä.

Jäsenmaksu tuo mukanaan sen tärkeimmän, eli edunvalvonnan, mutta myös jäsenedut, jotka kannattaa katsoa OAJ:n sivuilta. KSOLLIn jäseninä kuulumme kaikki myös omiin alueyhsityksiimme, joilla on niin ikään omat etunsa OAJ:n jäsenistölle.

KSOLLI: n toiminta ei ole hiipumassa alentuneiden jäsenmaksupalautteiden vuoksi. Olemme neuvotelleet ns. kompensaatiosta OAJ:n kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa OAJ maksaa KSOLLI:n järjestämien luottamusmiespäivien kulut eli OAJ järjestää ne ja lähettää kutsut. Lisäksi tilitoimistokulut maksaa OAJ.

Pystymme edelleen järjestämään entiseen tapaan sekä yhteisiä että paikallisia tapahtumia. Sinä, aktiivisena jäsenenä, voit kertoa näistä tapahtumista ja tuista henkilöille, jotka vielä harkitsevat jäseneksi liittymistä. Ja vielä on muistettava, että jäsenmaksut menevät suoraan verovähennyksinä palkastasi maksettavasta verosta.

Vaikka hallitus esittää muutosta eläkkeelle siirtyvien jäsenten jäsenyyteen, emme unohda eläkkeelle siirtyviä jäseniämme. Hallitus voi edelleen kutsua eläkeläisiä liiton jäsentapahtumiin, mikäli niihin on paikkoja työssäkäyvien ilmoittautumisen jälkeen vielä jäljellä. Hallitus päättää omavastuut aina erikseen kuhunkin tilaisuuteen.

Katso sääntömuutosehdotukset ennakkoon ja valmistaudu päättämään niistä.
Työmarkkinaneuvottelut olivat tänä keväänä varsin vaikeat erityisesti SIVISTAN osalta. Spesia Turun toimipistettä tämä koski erityisesti ja siellä ovat taas edessä YT:t vuoden vaihteessa tapahtuneen yhdistymisen ja nimenvaihdoksen jälkeen.

Valtion puolella saimme samantasoisen sopimuksen kuin kunnallakin. Ns. virastoerästä (kunnalla järjestelyvaraerä) tulee neuvotella 13.5.2018 mennessä. Paikallista sopimista sopimuksen mukaan tulee edistää mm. kehittämällä uusia työaikamalleja, toisin sanoen virastoerää käytettäisiin mahdolliseen uuteen työaikamalliin ja sen rahoitukseen. KSOLLI:n hallituksen ja luottamusmiesten mukaan näitä eriä ei tulisi kohdistaa uuteen työaikamalliin ja/tai siihen liittyviin kokeiluihin, vaikka näin mahdollisesti saataisiinkin enemmän ”rahaa” uuteen työaikamalliin. Virastoerä tulisi käyttää palkkausjärjestelmien kehittämiseen ja sen epäkohtien paikkaamiseen.

Uudesta työaikamallista on ollut myös paljon puhetta. Voisiko se olla esim. vuosityöaika? Useimmissa ammatillisissa oppilaitoksissa siirrytään 1.8.2018 vuosityöaikaan. Myös kuntien peruskouluissa on alkamassa vuosityöaikakokeiluja, mikäli paikallisyhdistykset niin päättävät. Tästä esimerkkinä Vantaa, jonka kokeilusopimuksen OAJ:n hallitus on hyväksynyt. Meidän osaltamme on varmaa, että vuosityöaikakokeilu ei ala 1.8. 2018.

Uusi työaikamalli / vuosityöaika on hyvin haasteellinen ja tunteita herättävä asia VALTERI:ssa. Miten ja millä keinoin pystymme selviämään alati lisääntyvästä työmäärästä, jota ei korvata? Nykyinen pelkästään opetusvelvollisuuteen perustuva palkanmaksuperuste ei enää toimi. Mitä sen tilalle? Siinä on iso kysymys, jota meidän kaikkien opetusvelvollisuustyöajassa olevien tulisi yhdessä miettiä? Otamme hallituksessa mielellään vastaan ehdotuksia, miten tulisi toimia ja miten alati lisääntyvä työaika otettaisiin paremmin huomioon.

Kiitän kaikkia aktiivisia hallitusyhteistyössä v. 2015- 2018 olleita sekä luottamusmiehiä ja muita aktiiveja, jotka edistätte omalla työllänne yhteisiä päämääriämme.


Toivon kaikille hyvää kesää ja jaksamista viimeisille työviikoilla.
Tapaammehan Kuopiossa liittopäivillä 13. – 15.6. 2018

Arto Ollila, KSOLLI ry:n puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: