Ruskis ja Skilla Hollannissa

Zeistin pikkukaupungissa Hollannissa sijaitsee koulu ja ohjauskeskus Bartimeus, jossa on erikoistuttu näkövammaisten oppilaiden koulunkäyntiin, koulunkäynnin tukemiseen ja ohjaukseen. Ruskiksen ja Skillan opettajat ja neuropsykologi vierailivat Bartmeuksessa marraskuussa. Matkan tavoitteena oli perehtyä aivoperäisen näkövamman teemoihin, joista Bartimeuksessa on laaja ja syvällinen asiantuntemus. Matkan liittyy kansainvälisen vaihdon Erasmus-ohjelmaan.

Hollannin koulujärjestelmä poikkeaa suomalaisesta järjestelmästä. Kun lapset ovat 12-vuotiaita, he siirtyvät yläkouluun. Siinä vaiheessa koulu päättää oppilaan jatko-opintopolusta. Vaihtoehtoina on kolme eritasoista koulutusväylää: yliopistoon johtava lukiota vastaava taso, amk-/opistotasoiseen tutkintoon johtava taso tai ammattiin johtava taso. Erityisopetusjärjestelmä on vielä toistaiseksi erillään yleisopetuksen koulujärjestelmästä, vaikkakin inklusiiviset koulutusjärjestelyt ovat yleistymään päin myös Hollannissa. Erityiskoulut on jaoteltu neljään ”klusteriin”, jotka järjestävät opetusta erityisen tuen tarpeen oppilaille.

Bartimeuksessa opiskelee 5 - 16 -vuotiaita lapsia, joilla on näkemisen haasteita. Oppilaita on vajaa 200 ja lisäksi lähes 900 ohjauksen piirissä olevaa lasta tai nuorta, joista vanhimmat ovat jo yliopisto-opiskelijoita. Meihin teki vaikutuksen erityisesti se, miten teknologiaa sovellettiin rohkeasti ja luovasti monivammaisten oppilaiden oppimisen tueksi ja motivoimiseksi. Esimerkiksi Raspberry Pi –tietokoneeseen oli koodattu ohjelma, jolla pystyy opiskelemaan pistekirjoituksen lukemisen ja kirjoittamisen alkeita. Phonotonic, yhdistettu sovellus ja liikesensori, motivoi liikkumiseen oman soittolistan tahdissa. Helppokäyttöisen KNFB-kännykkäsovelluksen avulla teksti valokuvataan ja sovellus muuntaa tekstin puheeksi tai pistekirjoitukseksi. Sovelluksen suomenkielistä versiota täytyy toistaiseksi odottaa.

Bartimeuksen asiakkaista ovat koulun oppilaiden lisäksi heidän perheensä sekä laaja opetus- ja kuntoutusalan ammattilaisten joukko. Palvelurepertuaariin kuuluvat muun muassa oppimisen ja koulunkäynnin laaja-alainen tuki, ohjaus, koulutus ja konsultointi, tutkimus ja arviointi. Bartimeuksen toimintamallit muistuttavatkin monella tapaa Valteri-koulun käytänteitä. Eroavaisuuksiakin toki löytyy. Tukijaksoja Bartimeuksessa ei järjestetä, ja Valterin tukijaksotoiminta herättikin kiinnostusta. Rahoitusperusta on myös toisenlainen kuin meillä. Bartimeus osoittaa ministeriöltä saamansa rahan kouluille ja yksittäisille oppilaille erityisen tuen järjestelyitä varten.

Monien asiantuntijatapaamisten lisäksi pääsimme myös oppitunneille, mikä on aina mieleenpainuva elämys tämän kaltaisilla vierailuilla. Muun muassa ekaluokkalaisten kanssa harjoittelimme g-kirjainta, jonka ääntyminen vaikutti meistä kovin mutkikkaalta.

Matkaterveisin
Marketta Karvonen, Niina Laitinen, Misa Möller, Tuomo Aro ja Saila TeiniläRuskiksen Erasmus-matka Newcastleen

Ruskiksen AAC-ohjaajat ja puheterapeutit lähtivät tutustumaan Percy Hedlyn kouluun Newcastlessa. Koulussa on 150 oppilasta, joilla on Ruskislaisten kanssa samantyyppisiä haasteita liikkumisessa, kommunikoinnissa ja oppimisessa.

Pääsimme seuraamaan kahden päivän ajan koulun toimintaa.

Näimme erilaisia oppitunteja, keskusteluryhmiä ja leikkituokioita, joissa harjoiteltiin ympäristöön vaikuttamista valinnoilla ja kommunikointia sosiaalisissa tilanteissa.

Mieleen jäi erityisesti positiivinen ja oppilaita kannustava ilmapiiri, AAC-taitoja käytettiin aidoissa sosiaalisissa tilanteissa, opetuksessa painotettiin sosiaalisuutta, osallistumista ja keskustelutaitoja. Oppilaille annettiin aikaa tehdä itse. Avustajat huomioivat hyvin ohjauksen/vihjeiden määrän ja laadun. AAC-ilmaisuja kirjattiin oppitunnilla ylös.
Vierailumme oli inspiroiva ja vaikutuimme oppilaiden AAC-taitojen kehityksestä ja seurannasta. Saimme uusia ideoita erityisesti AAC-taitojen seurantaan ja kirjaamiseen Ruskiksella.

Matkaterveisin Leenu Salmi, Tiina Jokela, Satu Kytöharju ja Janette Kotonen

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: