Kilpailukykysopimus soveltamisvaiheeseen

Valtion oppilaitosten opetushenkilöstöäkin koskettavassa kilpailukykysopimuksessa on sovittu palkankorotusten jäädytyksestä eli nollalinjasta sopimuskaudeksi 31.1.2018 saakka. Sen lisäksi sopimus sisältää muita tuntuvia väliaikaisia tai pysyviä heikennyksiä opetushenkilöstön palkkaukseen.

 • Julkisen sektorin työaika kasvaa ja lomarahat leikataan kolmen vuoden ajan. Vain julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja pienennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina 2017 - 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Tässä yhteydessä puhutaan ns. tuottavuusnoususta, jossa tärkeänä ajatuksena on vientialojen toimintaedellytysten parantaminen.
 • Määrärahoja leikataan. Kikyn työaikapidennyksestä odotetaan laskennallisia säästöjä - määrärahoja leikataan yleissivistävällä ja ammatillisella puolella Kiky-aikaa vastaavalla summalla. Nähtäväksi jää miten tämä voidaan toteuttaa, koska opetusvelvollisuustyöajassa työskentelevillä lisätyö ei tuone suoria säästöjä.
 • Työntekijän eläkevakuutusmaksua korotetaan 2017 ja 2018 + 0,2 % -yksikköä sekä 2019 ja 2020 + 0,4 %-yksikköä. Yhteensä tämä palkansaajan menetys on 1,2 % -yksikköä neljän vuoden kuluessa. Samalla työantajamaksuja alennetaan.
 • Lisäksi sopimukseen kuuluu eläkeuudistus vuodelta 2015, jonka kustannusvaikutus on +0,25 % -yksikköä 2017. Tämä maksu on verovähennyskelpoinen.
Miten työajan pidennys toteutetaan?
 • Tulee voimaan 1.2.2017 lukien, pysyvä määräys 1.8.2017 alkaen, soveltamisneuvottelut ovat vielä keskustasolla kesken
 • Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.
 • Työajan pidentämisen tarkemmasta toteuttamistavasta sovitaan sopimusalakohtaisesti työ- ja virkaehto-sopimusosapuolten kesken kevään aikana
 • Toteutus on kaavailtu seuraavasti: Opinto-, suunnittelu- tai muuta opettajatyötä sekä YS-aikaa lisätään 24 tuntia lukuvuoden aikana
 • Tästä enintään 12 h oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina. Perustellusta syystä tästä 12 tunnin erästä voidaan järjestää myös yksi 6 tunnin lauantaityöpäivä oppilastyövuoden aikana
 • Edelliseen 24 tuntiin sisältyen yhteissuunnittelutyötä (YS-aika) lisätään 12 h lukuvuodessa, joka ei lisäisi kuitenkaan opettajatyöpäiviä
 • YS-aika olisi siis 1.8.2017 alkaen erityiskouluissa korkeintaan 107 tuntia/lukuvuodessa
 • Kokonaistyöajassa toteuttavat työajan pidennyksen olevat soveltuvin osin, toiminnalliset vaatimukset huomioiden, virastotyöajan pidentämistä mukaillen.

Päätoimittaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: