“ALL ABOARD” ja kuulumisia Oslosta

Osaamisen jakamista ja innovatiivisia ratkaisuja inklusiivisen koulunkäynnin tueksi eli innovative actions and products to strengthen the competence of national expertise centers supporting inclusive education for pupils and students with special educational needs on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin koordinoima Erasmus + KA2 kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on edistää inklusiivista opetusta tukevien osaamiskeskusten keskinäistä osaamisen jakamista sekä tuoda esille kokemuksia hyvistä inklusiivisista käytänteistä avoimeen käyttöön. Partnereina ovat oppimis- ja ohjauskeskukset GO! Belgiasta, National Star Englannista ja Statped Norjasta. Kaikkien keskusten tehtävänä on tukea monimuotoisesti inklusiivisen koulunkäynnin toteutumista perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen.

Hankekauden 9 / 2016 – 4 /2019 aikana kerätään ja tuotetaan materiaalia, josta muodostetaan inklusiivisia käytänteitä tukeva täydennyskoulutusmoduuli. Koulutusmodulia hankemaat voivat käyttää Erasmus+ KA1 koulutuksena EU:n alueella. Materiaalit tulevat avoimeen käyttöön hankkeen sivustoille. Hankesivustot aukeavat kesäkuussa 2017.

All Aboard -projektiin liittyen Norjassa toimiva Statped (http://www.statped.no/) järjesti job shadowing -vierailun Osloon 16.–20.1.2017. Vierailun tavoitteena oli esitellä hyviä inkluusiota tukevia käytäntöjä. Jokainen partneri oli lähettänyt kaksi osallistujaa, ja Suomesta matkalla oli lisäkseni ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Valteri-koulu Mäntykankaalta. Norjalaisessa koulutuspuheessa korostui inklusiivinen koulu, ja erityinen huomio on kiinnitetty erityisen tuen oppilaiden oppimiseen liittyvään tavoitteenasetteluun. Tavoitteena on vaatia kaikilta mahdollisimman hyviä oppimistuloksia.

Statpedin palvelut kattavat koko Norjan. Toimintaan kuuluvat muun muassa opetus- ja kuntoutushenkilöstölle ja lasten vanhemmille suunnatut koulutukset ja ohjaus, oppilaiden tukijaksot ja oppimateriaalituotanto. Verkkovälitteisen opetuksen avulla pidetään viittomakielen kursseja ja tukijaksoilla käyvät oppilaat tapaavat toisiaan verkossa jaksojen välissä. Palveluiden tasapuolista saatavuutta pidetään tärkeänä, ne ovat ilmaisia ja niitä haetaan alueellisten oppilashuoltoryhmien kautta. Palveluita voi saada vasta sen jälkeen, kun paikallisesti on tehty kaikki voitava oppilaan hyväksi.

Pääsimme vierailemaan myös kaupungin ylläpitämässä Teglverket-koulussa, jota rehtori Elisabeth Palmgren (https://vimeo.com/153225735) esitteli ylpeänä. Koulu on avattu syksyllä 2015, ja käytössä oleva opetusteknologia on alusta alkaen voitu suunnitella oppimista ja opetusta tukevaksi. Koulussa oli myös hyvin hoidettu kirjasto ja laaja välinevarasto opittavien asioiden konkretisoimista varten. Opettajien yhteissuunnitteluun oli varattu aikaa iltapäivisin maanantaista torstaihin 1,5-2 tuntia. Maanantaisin aiheet liittyivät oppimiseen, tiistaisin opetukseen, keskiviikkoisin oli tiimitapaamisia ja torstait oli varattu seuravan viikon työn suunnitteluun. Vierailuviikkomme perjantaina Norjan kruununprinssi (https://www.youtube.com/watch?v=I7USk-48miM) vieraili koulussa.

Tällaisella matkalla väistämättä tekee vertailuja ja pohtii, mitä on oppinut. Oslo kaupunkina näyttäytyi tyylikkäänä, vireänä ja siistinä. Kalleuden tiesinkin, mutta aina se yllättää. Koululaitos, joka meille esiteltiin, muistutti suomalaista koulua, molemmissa on syytä tyytyväisyyteen, ja molemmissa kehitystyö on jatkuvaa. Sanoihin liittyen pohdimme, onko syytä puhua erityisistä tarpeista, eivätkö kaikilla ihmisillä tarpeet ole samat? Britit muistuttivat, että monitarpeisia oppilaita kuvaava ilmaus on profound and multiple learning difficulties (PMLD), norjalaisten tukijaksotoiminnasta käyttämä cluster site education oli heille tuntematon.


Eija Häyrynen, ohjaava opettaja, Valteri-koulu Tervaväylä, Oulu

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: