Opittavan asian tavoitteiden asettaminen ja kokonaisuuden rakentaminen
- Esimerkki Teglverket-koulun käytännöstä

Teglverket-koulussa Oslossa rehtori Elisabeth Palmgren kertoi koulun oppilaiden testein mitatusta hyvästä koulumenestyksestä ja opettajien tavasta jakaa toistensa kanssa sekä osaaminen että opetusta ja oppimista tukevat hyvät käytännöt. Opettajat rakentavat kokonaisuudet niin että tavoitteet, sisältö ja arviointi ovat alusta saakka paitsi opettajien myös oppilaiden tiedossa. Tähän liittyen hän näytti meille mallin, jolla äidinkieleen liittyvä kirjallisuustehtävä oli rakennettu. Saimme luvan esitellä mallia. Käänsin tekstin ja Meri Talvisara muokkasi sen alkuperäismuodosta PDF-tiedostoksi.

PDF -tiedosto: Opittavan asian tavoitteiden asettaminen ja kokonaisuuden rakentaminen. Esimerkki Teglverket-koulun käytännöstä.

Eija Häyrynen, ohjaava opettaja Valteri-koulu Tervaväylä

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: