Hyvä KSOLLI:n jäsen


Hyvää vapunaikaa!

Itse vietän vappua Erasmus -matkalla Lontoossa, koska tämä viikko oli ainoa, joka sopi vastaanottavalle koululle. Olemme menossa Harrin ja Maikkiksen kanssa Netley Primary School & Centre for Autism- keskukseen (Netley Campus, Woodlands, 74 Stanhope Street, London). Tätä kirjoittaessani matka on vielä edessä, voinette seurata blogikirjoitteluamme matkastamme Valterin intran linkin kautta.

Tässä vaiheessa lukuvuotta on ollut tapana kiteyttää kuluneen lukuvuoden edunvalvonnallisia asioita. Tämä vuosi on ollut haastava koulutuksen ja sivistyksen osalta varsinkin ammatillisessa koulutuksessa. Valteri on säästynyt suurimmilta leikkaustoimenpiteiltä, vaikka valtio onkin rokottanut määrärahaleikkauksilla, kun samaan aikaan olemme vielä tehneet tämän kevään osalta kilpailukykysopimuksen mukaisia ”Kiky-tunteja”. Olemme siis ikään kuin tehneet ”tupla–säästöt”, valtiovarainministeriö teki virastokohtaiset määrärahaleikkaukset vedoten kilpailukykyyn ja sen lisäksi teemme vielä ”10 tuntia talkootunteja”. Ja ensi lukuvuodesta lähtien teemme näitä tunteja yhteensä 24.

Kiky:n soveltamisohjeistusta ollaan sorvaamassa OAJ:ssä ensi vuoden osalta ja niistä kerrotaan luottamusmiehille. Ongelmana on ilmennyt laskentatapa, jossa valtion osalta on käytetty kunnan sopimuksen pohjaa laskentaperusteena. Kuntien soveltamisohjeita, joita on esitelty esim. alueyhdistyksien tilaisuuksissa, ei suoraan voidaan soveltaa valtion oppilaitoksiin. Jopa kuntien välillä soveltamisissa on eroja, ja tämä johtuu siitä, että soveltamiset on sovittu paikallisesti/alueyhdistyksissä. OPH:n keskusyhteistoimikunnan viimeisessä kokouksessa käytiin läpi valtion koulujen taloustilannetta, eikä yllätyksiä taloustilanteen osalta olisi tulossa tänä eikä ensi vuonna. YT:ssä keskusteltiin myös toimipistekohtaisten YT-jaosten toiminnan aloittamisesta, mutta siihen työnantaja ei nähnyt tarvetta. Valteri-koulun harmonisoinnin vuoksi asiasta ei innostuttu. Esillä oli työsuojeluvaltuutettujen aseman vahvistaminen, ja että he jotenkin voisivat toimia toimipisteissä YT-yhteishenkilöinä.

Palkkausjärjestelmien toimivuutta tullaan tarkastelemaan ensi syksystä lähtien kriittisemmin. OAJ on kuitenkin valtion palkkausjärjestelmäneuvotteluissa ”pieni tekijä” johtuen vähäisestä opettajien määrästä valtiolla. Palautetta palkkausjärjestelmän toimimattomuudesta on tullut niin työntekijä- kuin työnantajapuoleltakin valtion työmarkkinalaitokselle, ts. OAJ ja OPH ovat yhtä mieltä sen toimimattomuudesta, mutta ”kirstun vartijan roolissa” toimii kuitenkin VM ja valtion työmarkkinalaitos. Näiden pään kääntäminen asiassa onkin hankalampaa. Toivottavasti palkkausjärjestelmän toimivuus saadaan paranemaan, koska palkka ja sen oikeellisuus työn vaativuuteen nähden on kuitenkin työntekijälle se kaikkein tärkein asia. Tietysti tässä on myös mietittävä, että jos nykyinen palkkausjärjestelmä ei toimi, olisiko aika siirtyä johonkin muuhun työaika- tai palkanmaksujärjestelmään. Tämä koskee opetusvelvollisuustyöajassa olevia eikä niinkään ohjaavia opettajia. Ohjaavien opettajienkin työajan soveltamisessa on myös omat ongelmansa koskien esim. loma-aikoja, tasausvapaita, matka-aikaa.

KSOLLI:n talvipäivät pidettiin Tallinnassa 31.3. – 2.4.2017. Jäsenistön palaute matkasta ja ohjelmasta oli hyvin positiivinen. Kiitokset vielä matkan suunnittelusta Onervan aktiiveille, Minna Nieminen, Anu Salila, Tarja Latva. Koulutuspohjaiset jäsentapaamiset on oltava jatkossakin keskeistä KSOLLI:n toimintaa. Ensi lukuvuoden toimintaa hallitus kokoontuu suunnittelemaan tarkemmin elo-syyskuun vaihteessa. Syksyllä lienee paikallinen tapahtuma, koska vuoden päästä meillä on jälleen edessä liittokokous Kuopiossa.

Toivon kaikille jäsenille ja jäsenten läheisille hyvää loppukevättä,
sekä rentouttavaa kesää.

Arto Ollila, puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: