TVT ilonamme – käänteistä opetusta ja muuta mukavaa

Uudisrakennukseen muuttaminen toi meille Onervassa myös ihan uutta potkua tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ja hyödyntämiseen opetuksessa. Onervassa on jokaiselle oppilaalle tulossa käyttöön oma tablet -laite. Osalla oppilaista sellainen on jo käytössä ja olemme päässeet kokeilemaan kaikkea uutta ja innostavaa. Oppilaita voi nähdä koulun portaikoissa, sohvaryhmillä tai opetuksen majoissa syventyneenä tekemään projektejaan tableteilla tai kommentoimassa kavereiden tekemiä töitä tai vaikkapa videoita. Innostus on suurta ja uusia oivalluksia ja ideoita syntyy jatkuvasti.

Perusratkaisussa käytetään piirtokynällistä Android-tablettia, mutta koululla on myös paljon iPadeja, esimerkiksi näkövammaisten käytössä. Kaikkien tablettien perusympäristönä on Google Suite for Education (GSE), jonka käyttöä on nyt luokissa ahkerasti harjoiteltu.

Pedagogisena tavoitteena ratkaisussa on saada jokaiselle oppilaalle oma käyttöliittymä oppimisen yhteydessä käytettävien digitaalisten työkalujen, palveluiden, materiaalien ja itseohjautuvan tuottamisen sekä tallettamisen helpottamiseksi. Kantavana ideana on oppilaan oman oppimispolun rakentuminen ja siihen liittyvän toiminnan mahdollisimman vaivaton ja suoraviivainen käyttö, jossa itse laitteen tyypillä tai mallilla ei ole ratkaisevaa merkitystä.

Ratkaisevinta opettajien näkökulmasta on ensinnäkin ymmärtää tekniset perusedellytykset toiminnalle, mutta toiseksi oppia hahmottamaan opetuksen yksilöllisen muokkautumisen lähes loputtomat mahdollisuudet osana opetuksen pedagogista suunnittelua. Niinpä pohdimme, mitä materiaaleja voimme itse tuottaa, miten e-kirjat toimisivat oppilaittemme kanssa, miten voimme hyödyntää pelillisyyttä opetuksessa ja mikä on sosiaalisen median rooli opetuksessa. Tämä prosessi on jatkuva, eikä tule koskaan täysin valmiiksi. Siksi juuri nyt on erityisen tärkeää päästä näkemään ja kokemaan erilaisia tapoja toimia teknologiaa hyödyntäen.

Yhtenä kokeiluna viittomakielisten oppilaittemme kanssa olemme aloittaneet käänteisen opetuksen (flipped classroom) kokeilut. Opettajat videoivat ennalta tulevien oppituntien materiaalit viitottuna. Oppilaat katsovat videot etukäteen ja näin varsinaisella oppitunnilla jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle. Opettajat tekevät nuo linkit YouTubeen ja jakavat ne oppilaille QR-koodin kautta, jos materiaali jaetaan paperilla, tai suorana linkkinä Youtubeen, jos materiaalia käytetään tabletilla. Nämä opettajien itse viittomat materiaalit ovat olleet myös oiva apu siihen ongelmaan, että viittomakielistä opetusmateriaalia ei juurikaan ole olemassa. Niinpä näitä viitottuja materiaaleja oppilaat voivat käyttää myös lukiessaan kokeisiin. Työskentely Google for Education -ympäristössä on mahdollistanut myös sen, että oppilaat itse videoivat omia projektejaan tai vaikkapa esitelmiään viitottuina ja pystyvät myös viittomakielellä toistensa esityksiä kommentoimaan.Toki oppilaat työskentelevät tuossa ympäristössä myös suomen kielellä. He mm. tekevät GFE -ympäristössä esityksen opiskeltavasta aiheesta yksin tai ryhmissä ja opettavat sen sitten muille. Tämä uusi muoto postereitten tekemisestä ja ryhmätyöstä on ainakin meidän oppilaitamme innostanut kovasti.

Appsien runsaus välillä jopa ahdistaa – miten ihmeessä sieltä pystyy kaivamaan niitä kaikkein parhaita ja toimivimpia sovelluksia… Laitettakoon nyt tässä vinkkinä yksi mainio versio – Scratch junior. Siinä oppilas pääsee vähän jo kokeilemaan koodaamisen taitoja ja yhdistämään siihen kirjoittamista. Mainioita tarinoita syntyi ainakin meidän viittomakielisten ryhmässä! Ja toisena kivana voisimme mainita KineMasterin, jolla oppilaat ovat itsekin oppineet työstämään videoita. Valterissa on parhaillaan menossa tvt-strategiatyö – siinä yhteydessä viimeistään voisimme porukalla ryhtyä jakamaan kokemuksiamme ja hyviä käytänteitä sekä omien oppilaittemme että ohjausasiakkaittemme tarpeisiin. Vinkit toimivista appseista tai selainpohjaisista löydöistä varmaan ilahduttaisivat meitä kaikkia.

Kirjoittajat: Antti Peltoniemi, Kirsi Niemi ja Kristiina Pitkänen

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: