Esimerkki sekä kohomateriaalista että kohokartasta, joita voi käyttää sekä koko luokan että vaikeasti näkövammaisen tai sokean oppilaan kanssa.

Oppimateriaaliuudistus

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Onervan toimipiste ja Celia, saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, ovat toteuttaneet yhteistyössä oppikirjojen kohokuvamateriaalin uudistuksen. Tarve uudistukseen sai alkunsa sekä kohomateriaalia käyttäviltä oppijoilta että lähikoulun toimijoilta. Kohomateriaalien käytöstä saatu palaute kertoi, että kouluilla oli haastetta valita oleellisia kohomateriaaleja arjen työssä ja oppilaat eivät ehtineet käydä läpi suurinta osaa kohomateriaaleista. Uudistuksen perusideana oli rajata piste- ja elektronisten kirjojen yhteydessä esiintyviä kohokuvia ja kohokarttoja siten, että ne mahdollistavat keskeisimpien materiaalien käsittelyn oppitunnilla ja noudattavat vuoden 2016 opetussuunnitelmaa. Prosessin edetessä materiaalia testattiin asiakkailla, ja uudistuksen palaute oli kiitettävää.

Lopputuloksena on valmistunut erilliset kohokuva- ja karttakansiot kaikille luokka-asteille eri oppiaineisiin. Kohokuvastoihin on valittu vain olennaiset, opetussuunnitelman painotusten mukaiset kuvat. Tavoitteena oli, että kuvasto toimii kaikkien kustantajien julkaisemien saman oppiaineen kirjojen kanssa. Verrattuna vanhoihin kuvastoihin ja kirjakohtaisiin kohokuvaliitteisiin kohokuvien kokonaismäärä on merkittävästi pienentynyt, esimerkiksi yläkoulun maantietoon, biologiaan ja historiaan oli ennen 30 kohokuvakansiota, kun nyt niitä on seitsemän. Tämä helpottaa oleellisesti kohokuvien käyttöä opetuksessa.

Oleellista uudessa materiaalissa on, että sen tarkoitus on aktivoida koko luokan yhteistoimintaa, ei toimia vain näkövammaisen oppijan yksilömateriaalina. Esimerkiksi pedagogissa ohjeissa on koko luokalle suunnattuja toimintavinkkejä. Uutena lisäyksenä tuotettiin myös materiaaleihin pedagogiset ohjeet, mustatekstimerkinnät jokaiseen kuvaan ja erillinen näkeville suunnattu sisällysluettelovihko. Lisäksi osaan materiaalia tuotettiin erillinen ääniliite.

Suunnitteilla on myös jatkojalostaa ideaa ja tuottaa laajemminkin yksilöllistä oppimateriaalia erilaisille oppijoille, joilla on hahmottamisen haasteita.

Projektia on esitelty esimerkiksi kansainvälisissä seminaareissa, joissa erityistä kiinnostusta on herättänyt oppimateriaalin tuottajien ja pedagogisen asiantuntemuksen yhteistyö. Aiheesta on lähetetty myös abstrakti toukokuun 2017 ammattilaisille suunnattuun konferenssiin ”The conference Tactile Reading 2017”.

Lisätietoa Onervasta: Ohjaavat opettajat Tuija Piili-Jokinen ja Riitta Kangasaho

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: