Tohtorin tunnukset


Tohtoreita Tervaväylässä

Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2014 juhlistettiin Tervaväylän neljää tohtoria. Tohtorikahvit juotiin Lohipadon ja Merikartanon yksikössä. Ksolli muisti tohtorijäseniään pienellä muistamisella. Alla lyhyet koosteet Eijan, Susannan ja Anna-Kaisan taidokkaista väitöskirjoista, kannattaa tutustua!

Eija Häyrynen: Kun oppilaan liikuntavamma haastaa. Monitoimijaisen verkoston käsityksiä oppimisympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä
Acta Universitatis Lapponiensis 282, Lapin yliopisto.
Tutkimuksen kohteena ovat oppilaan liikuntavamman mukanaan tuomat haasteet oppimisympäristön fyysiselle, sosiaaliselle ja pedagogiselle ympäristölle. Haasteiden lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan oppilaan osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria. Tutkimuksen kontekstina on Tervaväylän koulun tukijaksotoiminta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osallisuutta tukeva toimintakulttuuri edellyttää tietoa ja ymmärrystä liikuntavammasta ja osallistavista toimintatavoista, tahtoa, esteettömyyttä sekä toimivaa yhteistyötä oppilaan, huoltajien, koulun ja kuntoutuksesta vastaavien henkilöiden välillä. Keskeistä on oppilaan oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi sekä tukea hänen mahdollisuuksiaan tehdä ja toimia itse toisten oppilaiden tavoin.Eija ja Susanna


Susanna Lähteenmäki:Miten elämä kantaa. Narratiivinen tutkimus puhevamaisten CP-nuorten elämäntarinoista
Acta Universitatis Lapponiensis 265, Lapin yliopisto .
FL Susanna Lähteenmäki tarkastelee tutkimuksessaan puhevammaisen CP-nuorten elämäntarinoita. Narrativiinen tutkimus selvittää, millaisena elämänvaiheena puhetta tukevaa ja korvaavaa menetelmää käyttäville CP-vammaisille nuorille erityiskouluaika näyttäytyy. Myös vaihtoehtoisella kommunikoinnilla on ollut suuri merkitys lasten elämässä. Tutkimuksessa tarkastellaan AAC-kommunikointimuodon ja luki-taitojen kehittymistä lapsuudessa ja vaikutusta nuorten elämään. Lisäksi tarkastellaan, miten CP-vammaiset nuoret itse kokevat osallisuutensa ja mahdollisuutensa vaikuttaa elämänsä suunnitteluun ja arkeen. Tutkimuksen punaisena lankana kulkevat lapsuudesta aikuisuuteen kantavat unelmat, jotka muuttavat muotoaan vuosien varrella.Anna-Kaisa ja Arto


Anna-Kaisa Sipilä: TUETTU KOMMUNIKOINTI AVUSTAJIEN KÄSITYSTEN VALOSSA, Acta Universitatis Lapponiensis 162, Lapin yliopisto.

Tutkimus tarkastelee tuettua kommunikointia (facilitated communication), joka kuuluu puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin (AAC). Sen asema on kiistanalainen ja tutkimuksesta ilmenevät sekä puoltavat että kriittiset näkökulmat. Seitsemän vuoden seuranta tuo esiin menetelmän mahdollisuuksia ja rajoituksia sitä käyttäneiden avustajien (11) käsitysten valossa. Tuloksissa ilmenee avustettavien yksilöllisyys ja kommunikointitilanteiden prosessinomaisuus. Kyseessä on monimuotoinen, jatkuvasti muuttuva vuorovaikutustilanne avustajan ja avustettavan välillä. Avustajien eettiset periaatteet, mielekkään kommunikointitilanteen rakentaminen, oikeanlainen tuki sekä avustajan ja avustettavan toimiva vuorovaikutussuhde ja harjoittelu ovat keskeisiä tekijöitä, joista tuli osa avustajien kokonaisvaltaista työotetta. Avustettavat hyötyivät menetelmästä niin viestinnässä kuin muillakin kehityksen alueilla.

Pia Kvist, erityisluokanopettaja
Tervaväylän koulu

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: