Luottamusmiesten neuvottelupäivät Helsingissä

Valtion erityiskoulujen JUKO ry:n luottamusmiehet kokoontuivat Helsingissä Akavan tiloissa 6.11.2014. Paikalla oli edustajia kaikista kouluista ja neuvotteluihin osallistui myös OAJ:n asiantuntija Pekka Pankkonen sekä liittomme puheenjohtaja Arto Ollila. Lisäksi kuultiin OAJ:n työmarkkinalakimiehen Sanna Haanpään selkeä esitys uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksista koulujen toimintaan.

Asialistalla olivat ajankohtaiset edunvalvontaan liittyvät asiat. Keskustelua oli muun muassa ohjaavien opettajien sopimuksen soveltamisosan täsmentämisestä – kuka on vastuussa siitä, että esimiehillä ja työntekijöillä on yhteinen näkemys? Olisi välttämätöntä saada niin selkeä sopimus, ettei henkilöstön tarvitse niitä tulkita ja harkinnanvaraisesti toteuttaa. Tämä sama epämääräisyys koskee myös esimerkiksi lisätyöpykälän soveltamista eri kouluilla.

Työn mielen ja -viihtyvyyden kannalta nousi ajatus ja toive siitä, että vaikka olemme oppimis- ja ohjauskeskuksen opettajia, tietynlainen työrauha opettajille ja keskittyminen perustyöhön olisi nykyistä arvostetumpaa ja hyväksyttävämpää. Esimerkiksi opettajilla on usein luokanvalvojan vastuu maksimikokoisesta erityisopetusryhmästä, jossa on vaativia oppilaita. Työhön voi liittyä erityisen paljon yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Tämä on jo sinällään kokopäivätyö, jonka vaativuus on yleisesti tiedossa ja tunnustettu. Jos opettajan voimat eivät jonakin lukuvuotena riitä kehittämis- ja erityistehtävien hoitamiseen, se olisi hyväksyttävä kunnioituksella. Työntekijän ja -antajan vastuu työuran eheydestä sisältää sen, että työn mieli säilyy silloinkin kun elämän kaikki osa-alueet eivät ole tasapainossa tai parhaimmillaan. Ihanteellistahan olisi, jos työstä saisi voimaa vapaa-ajalle ja vapaa-aika voimaannuttaisi mielekkääseen työhön.

Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että kaikki opettajan tekemä työ saataisiin huomioiduksi työajassa. Projekteja riittää kouluissa, vuotuiset juhlat työllistävät osaa henkilöstöä kohtuuttomasti, yt-aika tuskin riittää enää kenelläkään. Olisi kipeästi saatava luokanvalvojakorvaus myös valtion erityiskoulujen erityisluokanopettajille. Monitarpeisten oppilaiden asioiden hoitaminen vaatii aikaa. Luokanvalvojan työmäärä on kasvanut ja muuttunut samaan aikaan todella paljon.

Muita keskeisiä asioita, jotka nousivat keskusteluissa päivien aikana esille:

 • Viimeisimmän palkkausjärjestelmän kannustamattomuus – miten voi siirtyä vaatitasolta toiselle. Milloin taso 6 hyödynnetään paremmin? Onko vaatitasoja laskettu sopimuksen vastaisesti esimerkiksi tasolta 5a?
 • Tarvittaisiin pääluottamusmies koko Valteriverkostolle koulujen mahdollisesti yhdistyessä ja koulukohtaisen luottamusmiesjärjestelmän toivotaan säilyvän ennallaan
 • Valterikoulujen mahdollisesti yhdistyessä, yhdistyvätkö myös käytännöt, häviääkö esimerkiksi palkkaukseen liittyvä kirjavuus? Työviihtyvyyden ja työsuojelun kannalta olisi keskeistä, että otettaisiin yhteisiksi käytännöiksi valintatilanteissa ne, jotka lisäävät työpaikan kannalta hyvinvointia ja jaksamista
 • Jos Valterikoulu ei toteudukaan, niin miten luottamusmiehet voivat tukea koulujamme?
 • Bovallius-ammattiopistossa on huolta siitä, että opiskelijoiden kohtaama työelämän haaste ja opiskelijoiden koulupäivien pituus ei kohtaa, kun ammatillisten aineiden tunteja on vähennetty. Oppilaan saama opetustuntimäärä on vähentynyt jo nyt liikaa.
 • Päätoimittaja

  Kommentoi juttua, anna palautetta:
  Palautteeni:

  Sähköpostiosoite: