Valoisaa alkutalvea, Hyvät Jäsenet!

Pimeys, sade, kylmä viima ne saavat mielen muistelemaan menneen kesän lämpimiä ja valoisia päiviä. Se kaikki on taas edessäpäin ja nyt lähestymme Joulun rauhaisaa aikaa.
Loppuvuodesta on aika tarkastella mennyttä vuotta aloittaen viimeisimmistä tapahtumista, koska ne vielä jotenkin muistaa ja kertoa, mitä kaikkea KSOLLI ja KSOLLI:n puheenjohtaja on touhuillut edunvalvonnan kentällä.

Viime viikonloppuna olin kutsuttuna SMOL:n (Suomen musiikinopettajat) syys-liittokokoukseen Helsinkiin. Valtakunnallisilla yhdistyksillä on tapana kutsua omiin tapahtumiin toisia OAJ:n valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajia. Lauantai-päivänä aikana puhuttiin mm. musikaalisuuden periytymisestä Helsingin yliopiston tutkimushankkeena ja samalla viitattiin kuulemisen merkityksestä musikaalisuuden kehittymisessä. Ilta huipentui kansallisoopperan Lumikuningatar esitykseen, kerrassaan mahtava musiikillinen ja visuaalinen esitys superammattilaisilta.

Viikolla 47. olin KELA:n kuntoutusjaksolla Kerimäellä ja ehdinpä sieltä piipahtaa 19.11. Hämeenlinnassa Aulangolla OAJ /OAO:n piirikokouksessa ja OAO:n valtuustoryhmän valmistelevassa kokouksessa, jossa valmisteltiin asioita OAJ:n syysvaltuustoa varten. OAJ:n valtuustoasioista oli tiivis yhteenveto OPETTAJA- lehdessä 43. Vaikka olenkin varavaltuutettu, olen mukana OAO:n (opettajien ammattijärjestön ammatilliset opettajat) valtuustoryhmän kokouksissa valtakunnallisen yhdistyksen KSOLLI ry:n puheenjohtajan mandaatilla. OAO:n piirikokouksessa määriteltiin mm. jäsenmaksun suuruus 5€/jäsen vuodelle 2015, jonka meillä maksaa KSOLLI jäsentensä puolesta. Lisäksi päätettiin valtakunnallisten yhdistysten jäsenedustusoikeuksista OAO:n piirikokouksissa, joka on korkein OAO:n asioista päättävä elin. KSOLLI:n edustusoikeus kokouksissa rajoittuu yhteen edustajaan. Piirikokouksessa keskusteltiin tiiviisti myös talousasioista. Opettajien työttömyyskassamaksut ovat kasvaneet OAJ:n osalta noin miljoonalla eurolla ja korostuu erityisesti kesäaikana, jolloin opettajat ovat työttöminä. Raha on suurin piirtein samansuuruinen kuin se summa, minkä OAJ säästi kilpailuttaessaan vakuutusyhtiöitä järjestövakuutusten osalta. Jäsenistö on ymmärtääkseni ollut varsin tyytyväinen IF:in järjestövakuutukseen, mutta (ainakin paperilla) vuoden vaihteen jälkeen järjestövakuutusten siirtyessä TURVA:lle, sama vakuutusturva säilyy. Muistuttaisin tässä yhteydessä KSOLLI:n jäseniä, että pidätte joululoman aikana IF:in vanhan 2014 kortin sekä uuden 2015 TURVA:n vakuutuskortin mukana, kun matkustatte vapaa-ajalla. Uuden vuoden jälkeen 1.1.2015 TURVA:n vakuutus astuu voimaan. Jollet ole saanut uutta keltaista jäsenkorttia 2015 ole yhteydessä OAJ:n toimistoon tai sihteerimme anja.nurhonen at mikael-koulu.fi

Jos teillä on muita pitkäaikaisia vakuutuksia vanhoilla ehdoilla, ei niitä noin vain kannata siirtää TURVAA:n, vaikka he tarjoaisivatkin edullisempia vakuutuksia, ehdot eivät ole enää samat kuin IF:ssä.
Hämeenlinnassa käytiin aika kiivastakin keskustelua OAJ:n toiminnasta ja saipa OAJ:n toimisto puheenjohtajia myöten osalta valtuutetuista kipakkaa arvostelua siitä, miten asioita on hoidettu. Ymmärrettävää, koska ammatillista puolta leikkaukset, säästöt, lomautukset, ja irtisanomiset ovat koskettaneet eniten. Yleissivistävien (YSI-opettajat) osalta tilanne ei ole ollut niin paha.

Toinen asia, josta puhuttiin ja on puhuttu koko vuoden OAJ:ssä, liittyy OAJ:n monimutkaiseen järjestörakenteeseen. Sekava, monimutkainen, paljon päällekkäisyyksiä, turhaa byrokratiaa, monella eri tasolla samojen asioiden vatvomista. Jatkossa haluttaisiin OAJ:ssä, että kaikki OAO:ssa olevat valtakunnallisten yhdistysten jäsenet kuuluisivat yhteen ja yhtenäiseen ammatillisiin opettajiin ja sen alla olisi vain esim. jaoksia (esimerkiksi valtion erityiskoulujen opettajat). Tämä tarkoittaisi nykyisten VK-yhdistysten loppumista, mm. KSOLLI. Järjestörakenneneuvotteluita käydään eri valtakunnallisten yhdistysten kanssa ja esim. TOOL (ammattikorkeakoulujen tekniikan opettajat) ja SKO (Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat) eivät ole kovin myötämielisiä tällaisille uudistuksille.

Hämeenlinnassa kokoontui siis koko OAJ:n valtuusto 19.- 21.11.2014 ja paikalla oli lähes koko OAJ:n toimisto. Verkostoitumisen ja esillä olon sekä näkyvyyden kannalta nämä tilaisuudet ovat erittäin tärkeitä meidän pienelle yhdistykselle. Siellä luodaan kontaktit avainhenkilöihin ja ylläpidetään henkilösuhteita. Niiden avulla saat omia yhdistyksesi asioita paremmin esille.
14.-15.11. 2014 AO (ammatilliset opettajat) kokoontuivat Tampereelle opinto-päivilleen kutsuen VK-yhdistysten puheenjohtajat tapahtumaan. Näiden opintopäivien otsikko oli : ”Haitekista ylämummoon nääs!” Lauri Kurvonen OAJ:stä puhui opettajuudesta, miten opettajuus ja opettajan työ muuttuu, Heikki Turkka käsitteli nuorten asemaa koulun muutoksissa ja kuinka hankalaa se on , Heli Isomäki neuropsykologian erikoispsykologina kertoi asiaa aivotutkimuksesta ja hahmottamisesta yhteiskunnan muuttuessa - kuinka me muutumme ( tämän LUDUS Oy:n psykologin luennoista mekin saisimme paljon). Ilta huipentui, Tampereella kun ”nääs ollaan”, Mauno Ahosen ja Matti Näsän Kummeli- hahmoihin. Luentomonisteet on nähtävissä tsao.fi sivuilla julkisesti kaikille.
6.-7.11.2014 KSOLLI järjesti Helsingissä valtion erityiskoulujen ja ammattiopisto Bovallius-Turun luottamusmiesten neuvottelupäivät hotelli Pasilassa. Samassa paikassa samaan aikaan Suomen Jääkiekkoliitto valitsi jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi Kalervo Kummolan.

Luottamusmiehet ovat jäsenistömme kannalta tärkeimmät toimijat. Heidän työnsä edunvalvonnan kannalta on äärimmäisen tärkeää. Liiton tulee tukea ja kannustaa heitä kaikin mahdollisin tavoin vaikeassa tehtävässään, muistakaa jäsenet tekin näitä "liitto-oravia"! Luottamusmiestoiminnan kehittäminen on yksi tärkeimmistä liiton tehtävistä erityisesti nyt, kun ollaan puuhaamassa yhtä ja yhtenäistä VALTERI-koulua. Jos ja kun VALTERI-koulu syntyy, täytyy edunvalvonnassa huomioida tämä miettimällä pääluottamusmiehen saamista VALTERI- kouluun. Hän edustaisi JUKO:na pääluottamusmiehenä kaikkia AKAVA:sia ja niitä VALTERI-kouluissa on aika paljon. Haastava ja vaikea tehtävä tulee olemaan, mutta pääluottamusmies olisi valtakunnan tasolla sopimassa kaikista palvelusuhteen asioista ja se voisi yhtenäistää ns. VALTERI-käytäntöjä. Luottamusmiesjärjestelmää koulutasolla ei kuitenkaan olisi syytä romuttaa.

Niin 6.11. ehdin vielä istua OAO:n toisen asteen työryhmäkokouksessa, OAO:n valtuustoryhmän seminaarissa, ja OAO:n hallituksen kokouksessa, mutta niiden sisällöistä tässä yhteydessä ei sen enempää.
Kuten huomaatte VK-yhdistyksen KSOLLI:n puheenjohtajana toiminta on varsin vilkasta, osallistun noin kerran kuukaudessa OAO:n toisen asteen työryhmän kokouksiin ryhmän jäsenenä, kuulun OAO:n palkkatyöryhmään, ja olen OAO:n hallituksessa VK-yhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi ovat KSOLLI:n hallituksen kokoukset, LM-toiminnan organisoiminen, huolehdin kaiken maksuliikenteen maksamalla kaikki laskut/ maksut ja vien ne kirjanpitoon sekä tilitoimistolle tilikirjoihin kirjattavaksi. Sähköpostin kautta tulee paljon liitteitä em. toimintaan liittyen, Facebook-päivitykset ottavat osan ajasta yms.

Järjestötoiminta ei ole pelkkää VES- asioita, sopimukset ovat katkolla vasta ensi kesänä, ja sillä rintamalla ei paljoa tapahdu. Järjestötoiminnasta suurin osa on ns. koulutuspolitiikka, siis sitä vaikuttamista ja miettimistä, mihin tämän maan koulutuspolitiikkaa suunnataan ja mitä uudistuksia ollaan tekemässä. Se on vaikuttamista eri sidosryhmien kautta esim. poliittisiin päättäjiin. Eduskuntavaalit ensi keväänä ovat koulutusvaalit, OAJ:n esille tuoma teema. Haastakaa eduskunta-vaaliehdokkaat puhumaan ja lupaamaan, että koulutus on tulevaisuuden päätöksiä tehtäessä tärkein asia. Koulutus on sijoitus tulevaisuuteen, ja maksaa sijoituksensa monikertaisena takaisin. Myös satsaus erityisopetukseen, ohjaus- ja tukipalveluihin on satsaus tulevaisuuteen.

Toivottavasti saitte, hyvät jäsenet, käsityksen siitä, miten moninaista puheenjohtajan työ voi olla pienessäkin yhdistyksessä. Vaikka tämä työ vie aikaa ja on välillä raskastakin, on se vastapainoa opetustyölle ja on antoisaa mukavien ihmisten kanssa. Lopuksi muistutan teitä vielä ensi kesän liittopäivistä 10. - 12.6. 2015, Tukholma-Helsinki risteily, ja liittopäiväthän on ilmainen kaikille jäsenille.

Hyvää ja Rauhaisaa Joulua!

Arto Ollila
KSOLLI ry:n puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: