Katsaus edunvalvontaan

Edunvalvonnan osalta työllisyys- ja kasvusopimus on voimassa seuraavat kolme vuotta. Tästä kirjoitin joulukuussa 2013, joten olemme palkkojen osalta sopimuksellisessa tilassa. Edunvalvontatyö on kuitenkin jatkuvaa ja nyt OAJ:ssä panostetaan esimerkiksi erilaisiin työaikajärjestelmien luomisiin, koulutuksen rahoitusjärjestelmiin, opetussuunnitelma- ja tuntijakosuunnitelmiin, jotka jatkuvasti vaikuttavat rivijäsenen palvelusuhteen ehtoihin ja sitä kautta palkkoihin. Ongelmana tällä hetkellä on se, ettei mikään saisi maksaa. Kuntatyönantaja on esittänyt useaan otteeseen opettajien siirtymistä kokonaistyöaikaan, mutta rahaa siihen ei ole tarjolla. Nykyinen opettajien opetusvelvollisuuteen perustuva autonominen työaika ei vastaa enää sitä työtä, mitä opettajat nykyään joutuvat tekemään. Opettajan palkka perustuu edelleen suurelta osin pidettyihin opetustunteihin, ja kaiken muun työn katsotaan kuuluvan varsinaiseen opettajan YT-aikaan. Jokainen opetusvelvollisuustyöajassa (=OPV) oleva kuitenkin tietää, että yhteiseen suunnitteluun varattu aika ei riitä mihinkään. Kaikki opettajan työ pitäisi saada korvaukseen piiriin, mikään työ ei voi olla ”talkootyötä”, vaan se tulisi korvata jollakin tapaa joko rahana tai työajan joustona, tasauksena. OPV:ssa olevien osalta se vain ei ole mahdollista, koska jonkun pitäisi huolehtia oppilaista vuosityösuunnitelman mukaisina päivinä. Ohjaavien opettajien joustavassa kokonaistyöajassa tämä on jo mahdollista.

OAJ:n järjestämät valtion ja yliopistojen luottamusmiesten neuvottelupäivät pidettiin Helsingissä 2. - 3.4.2014. Samassa yhteydessä valtion erityiskoulujen luottamusmiehet ja rehtorit kokoontuivat OPH:n ja OAJ:n kutsumana pohtimaan ajankohtaisia kiperiä edunvalvonnallisia sopimusasioita ja niiden tulkintaa. Lisäksi käytiin läpi uutta YT-lakia ja virkamiehen asemaa. Tavoitteena oli, että löydettäisiin yhteinen ymmärrys sopimustekstin sisällöistä, tarkoituksista ja sovelluksista, sekä siitä, että sopimuksia tulkittaisiin samalla tavalla samassa tilanteissa kaikissa VALTERI- kouluissa. Valitettavasti päällekkäisyyksien vuoksi kaikki asianosaiset eivät päässeet paikalle.

Luottamusmiesten neuvottelupäiviä tässä muodossa pidettiin niin luottamusmiesten kuin rehtoreiden osalta hyödyllisenä ja tapahtumalle toivottiin jatkoa. KSOLLI tukee tällaista tapahtumaa ja pyrkii vaikuttamaan jatkossa siihen, että OPH ja OAJ /KSOLLI järjestävät myös jatkossa tällaisen tapahtuman. Nämä tilaisuudet ovat erittäin tärkeitä varsinkin, jos olemme menossa yhteiseen VALTERI- kouluun. Suunnitelmasta kertoi OPH:n Petri Heikkilä. Valmistautuminen tähän vaatii luottamusmiesten tapaamisia yhdessä ja myös koulujen johtajien, rehtoreiden kanssa. Jos ja kun yhteinen VALTERI- koulu joskus syntyy, edunvalvonnallisesti edessä on pääluottamusmiehen valinta VALTERI- koululle. Jos koko koulun opettajien kokonaismäärä on esimerkiksi 150 ja siihen lisätään myös muut JUKO:n jäsenet, tarvitaan koululle oma pääluottamusmies. Luonnollisesti me opettajat ajattelemme, että hän olisi myös opettaja-taustainen henkilö.

Edunvalvontatoiminta kaikessa laajuudessa pitäisi mielestäni olla nykyistä aktiivisempaan, sitä olen korostanut myös aiemmin. KSOLLI:n hallitus on viime kokouksissaan käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2014 toimintasuunnitelman, jossa muun muassa luottamusmiesten toiminnan tukemista korostetaan. Yhteiset tapaamiset ja kuulumiset ovat tärkeitä varsinkin, kun valtion sopimusala poikkeaa kuntien sopimusalasta. On myös hyvä vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia, miten kouluissa sopimuksia toteutetaan. Verkostoituminen ja vertaistuki on tänä päivänä tärkeää, olemme toinen toisiamme varten ja tukemassa toistemme vaativaa edunvalvontatyötä. Toivon myös jäseniltä aktiivista osallistumista paikallisiin ja alueellisiin edunvalvontatapahtumiin (alueyhdistys- ja paikallistoiminta, SEL:n toiminta jne.). KSOLLI tukee myös näistä koituvia mahdollisia taloudellisia menetyksiä ja korvaa toiminnasta aiheutuvia kuluja sopimusten mukaan.

Ohjaavien opettajien joustava kokonaistyöaikakokeilu on loppumassa kesäkuun alkuun mennessä. Jatko etenee siten, että huhtikuun loppuun mennessä OPH ja OAJ neuvottelevat etenemistavasta. Ohjaaville työaikakokeilussa oleville tehdään vielä lyhyt kysely kokemuksista, ongelmakohdista, toimivuudesta, malleista, miten esimerkiksi työajan tasausta on toteutettu ja onko siinä onnistuttu. Vuosi sitten tehdyn kyselyn perusteella 23/24 oli erittäin tyytyväisiä kokeiluun ja katsoi kaiken työn olevan nyt laskettavissa ja palkan olevan paremman suhteessa työhön. Työaika oli ollut oikeasti joustava. Miinuksena nähtiin lepoaika, jota on mahdotonta pitää vaikkapa kokopäiväohjauksissa. Lisäksi ongelmia nähtiin KESU eli 10 päivää sekä kesäaikana tai koulujen loma-aikana tehtävä työ. OAJ ja OPH neuvottelevat sopimuksen vakinaistamisesta, ja eräistä yksityiskohdista. Sopimus käy vielä ennen vahvistamista hyväksyntäkierroksen järjestön eri tasoilla (KSOLLI, OAO-/OAJ-hallitus).

OAJ:n valtuustovaalit on nyt käyty ja KSOLLI:n puheenjohtaja sai vaaliliitossa AKOL-AO-KSOLLI 83 ääntä ja varasijan kuusi OAO:n edustajana. Vaikka KSOLLI:n äänestysaktiivisuus oli valtakunnallisesti paras (42%), olisin toivonut jäsenistöltä hieman suurempaa aktiivisuutta. Vain 20 ääntä enemmän ja valtuustopaikka olisi ollut mahdollinen. Mutta työ jatkuu ja vaaleja tulee ja menee.

OAO:n valtuustoryhmä kokoontuu 15. -16.4.2014 Helsingissä, jolloin valitaan eri toimikuntiin jäsenet eri valtakunnallisista yhdistyksistä KSOLLI:lla pienenä yhdistyksenä ei ole mahdollisuuksia tässä valinnassa saada edes varapaikkaa, vaikka yrittettäisiin vaikuttaa valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajiin. OAO:n piirikokous, kevätkokous on Finlandiatalolla toukokuussa. Tämä on tärkeä kokous siksi, että siellä mm. vahvistetaan OAO:n valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajien osallistumisoikeus OAO:n hallituksen kokouksiin. Tällä hetkellä olen ollut OAO:n hallituksessa osallistumisoikeudella samoin kuin OAO:n TUPA:ssa (= tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta) Toivotaan, että voin jatkaa näissä merkityksellisissä toimielimissä myös tulevan valtuustokauden.

OAJ:n uudeksi järjestöpäälliköksi (vastaa koko edunvalvonnasta/neuvotteluista OAJ:ssä) valittiin meille tuttu Petri Lindroos. Olemme käyneet Petrin kanssa useasti neuvotteluita Helsingissä OAJ:ssä ollessani KSOLLI:ten asioista. Hänet on valittu opettajien edustajana OPH:n johtokuntaan, joten välitön vaikuttaminen suoraan OPH:n johtokunnan kautta on nyt mahdollista. Tämä on erityisen tärkeää esim. VALTERI-koulua perustettaessa. Jos jäsenistöllä on asioita, joita tulisi tuoda OPH:n johtokunnan tietoisuuteen, pyydän teitä tiedottamaan niistä minulle.

Arto Ollila, puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: