Hyvä KSOLLI:n jäsen,

Olemme lähestymässä lukuvuoden 2013 - 14 loppua. Koulun työvuosi on taas vierähtänyt nopeasti ja järjestöpuolellakin on tapahtunut paljon. On aika luoda lyhyt katsaus nykyhetkeen ja pohtia tulevaisuutta.

Suomen taloudellinen tilanne on kurjistanut suomalaista koulutusjärjestelmää, vaikka VALTERI- koulujen osalta emme vielä ole kovinkaan paljoa kärsineet. Onneksi saimme juuri tiedon Bovallius-ammattiopiston Turun opettajien lomautusten peruuntumisesta ja tältä osin YT-neuvottelut päätyivät myönteiseen tulokseen. Jatkosta tosin ei vieläkään voi olla varma, koska taloudellinen epävarmuus näyttää jatkuvan. Turun yksikkö on tuottanut tappiota, kun taas muilla paikkakunnilla toimivissa Bovallius-yksiköissä on päästy positiiviseen tulokseen. Ammattiopisto Bovallius on saanut nyt uuden rehtorin, joka on aiemmin hoitanut OPH:ssa ammatillisia asioita. Toivotaan, että hän saa Bovallius-ammattiopiston toiminnan vakiintumaan niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kirjoitti viimeisessä Opettaja-lehdessä (Opettaja 15-16, 11.4.2014), ettei koulutus ole enää maamme painopiste. Maan hallitus on tehnyt vuosi toisensa jälkeen leikkauksia koulutuksesta ja nyt hän perää koulutuksen vastuunkantajia. Ensi keväänä on eduskuntavaalit ja OAJ on jo nyt ottanut koulutuspolitiikan keskeiseksi vaaliteemaksi. KSOLLI ry:n jäseniäkin tullee olemaan eduskuntavaaliehdokkaina. OAJ laatii laajan varhaiskasvatusta ja koulutusta koskevan kysymyspatteriston ehdokkaita ja puoluejohtajia varten. Niihin meidän on saatava oikeita vastauksia ja todellisia lupauksia koulutuspolitiikan muutoksesta Suomen maassa.

Ketkä siis tulevaisuudessa ovat koulutuksen oikeita puolestapuhujia ja vastuunkantajia, kun niitä ei näytä tällä hetkellä löytyvän hallituspuolueiden eikä opposition kansanedustajista, ei edes opettajataustaisista kansanedustajista? Puolueuskollisuus ja puoluepolitiikka näyttelevät liian suurta roolia edustajien toiminnassa. Tämän me saimme nähdä esim. EDUCA-messujen yhteydessä käydyssä sivistysvaliokunnan seminaarissa, jossa sivistysvaliokunnan jäsenet keräsivät ”irtopisteitä irrallisilla ei-konkreettisilla kannanotoillaan Suomen koulutuspolitiikan tulevaisuudesta.” OAJ:n puheenjohtaja Luukkainen on kiitettävästi pitänyt esillä myös erityistä tukea vaativien oppilaiden tarpeen, ja sen, ettei kolmiportainen tuki ole kunnissa toteutunut sillä tavalla kuin oli tarkoitus. Saman olemme huomanneet VALTERI-koulujen koulutustilaisuuksissa, joissa kunnan opettajat ovat kertoneet, miten kolmiportainen tuki toteutetaan. Luokanopettajien työmäärä on vain kasvanut, häiriökäyttäytyminen luokissa on lisääntynyt, ja tukea sekä lisäresursseja luokanopettaja ei saa mistään. Lähikouluperiaatetta ei voida toteuttaa, mikäli kunnilla ei ole varaa lisäresursseihin.

Lopuksi lyhyesti tulevasta vuodesta. Hallitus suunnittelee yhteisiä syyspäiviä esim. Salon lähellä olevaan Teijon retkeilyalueelle. Ajankohta alustavasti viikonloppu syyskuussa riippuen siitä, miten kouluilla on mahdollisesti työlauantaita.

Mahdollisesti järjestettävät talvipäivät olisivat omalla paikkakunnalla, koska ensi kesänä 2015 on sitten liittokokous Helsingissä Tukholman risteilyneen. Ja vielä keväällä 2015 järjestettävää Säbä-turnausta on suunniteltu myös Helsinkiin Ruskiksen järjestämänä. KSOLLI pyrkii vaikuttamaan siihen, että kyseessä olevaa tapahtumaa voitaisiin laajentaa kaikkia VALTERI-kouluja ja Bovallius- ammattiopistoa koskevaksi henkilökunnan tapahtumaksi, jonka tukijoina olisivat eri ammattijärjestöt (KSOLLI, JYTY, JHL, Pardia, jne.) sekä itse koulut. Jäämme näkemään, miten pystyisimme tätä tapahtumaa jatkossa kehittämään, niin suosittu viimeksi Mikkelissä järjestetty tapahtuma oli ollut. Siitä suuret kiitokset liiton puolesta KSOLLI:n aktiivisille jäsenille ja muillekin, jotka mahdollisti tapahtuman.

Toivon teille kaikille Hyvää ja Virkistävää kesälomaa!Arto Ollila
KSOLLI ry:n puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: