Kolmen vuoden matkalla –voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot

Olen opiskellut viimeiset kolme vuotta Voimauttavan valokuvan ammatillisia erikoistumisopintoja. Voimauttavan valokuvan menetelmää ei voi käyttää, ellei itse ole läpikäynyt prosessia. Perusopintojen kautta saa pätevyyden käyttää menetelmään omassa työssään. Ammatillisten erikoistumisopintojen kautta saa pätevyyden toimia kouluttajana.

Voimauttava valokuvaus on Miina Savolaisen kehittämä terapeuttisesti suuntautunut sosiaalis-pedagoginen menetelmä. Miinan Maailman ihanin tyttö on vuosikymmenen kestänyt lastensuojelulasten kanssa tehty projekti.

Menetelmässä käytetään valokuvia, mutta itse asiassa välineinä ovat katse ja katsomisen tapa. Prosessin ulospäin näkyvä osa ovat valokuvat.

Voimauttavan valokuvan menetelmässä töitä voidaan tehdä erilaisten teemojen ympärillä ja lisäksi työskentelytapoja useita erilaisia, esimerkiksi vanhojen albumikuvien kanssa työskentely tai uusien kuvien ottaminen. Voimauttava valokuvaus sopii sekä yksilön identiteettityön välineeksi että perheen, työyhteisön tms. ryhmän työvälineeksi.

Valokuva koetaan vahvaksi välineeksi. Jokainen katsoo kuvaa omasta elämäntarinastaan ja kokemuksistaan käsin. Kuvaa katsoessa voi tulla vahva fyysinen tunne, vaikkei tuntisikaan kuvan henkilöitä. Kuva jättää aina tilaa tunteille, omille ajatuksille ja muistoille. Kuvilla voi olla hyvin erilaisia merkityksiä eri ihmisille ja on muistettava, että kaikki tulkinnat ovat yhtä tosia ja oikeita.

Voimauttavassa valokuvauksessa ajatellaan, että näkyminen on metaforista. Mitä lapselle kertoo perhealbumi, jossa on sisarusten kuvia, muttei juurikaan hänen? Mitä kertoo perheestä tai työyhteisöstä se, että osaa on kuvattu ja osaa ei? Ovatko he, kenestä ei ole kuvia, näkymättömiä tai vähemmän arvokkaita? Näkyväksi tuleminen voimauttaa, sillä meillä jokaisella on tarve tulla näkyväksi, nähdyksi omana itsenämme.

Perinteisesti valokuvauksessa kuvaajalla on ollut kuvaustilanteessa kaikki valta: ”Menkää siihen, just noin, siirry sä vielä vähän, no nyt kaikki näkyy, nyt hymyä, MUIKKU!”. Voimauttavassa valokuvauksessa tämä valta käännetään päälaelleen, koska ajatellaan, että toiseen kohdistuva vallankäyttö on yksipuolista tietämistä toisen puolesta. Kuvattavalle annetaan tässä menetelmässä valta ja itsemääräämisoikeus omaan kuvaansa; miten ja missä hän haluaa tulla kuvatuksi, millaisilla kuvilla vahvistaa itseään, miten tulla nähdyksi, millaisilla kuvilla rakentaa omaa elämäntarinaansa. Joskus ihan ensimmäistä kertaa kuvattava saattaa nähdä kuvissa sen ihmisen, joka kokee olevansa.

Toinen voimauttavan valokuvan tärkeistä perusperiaatteista on dialogisuus. Voimauttavan valokuvan prosessi on dialogia kuvaaja ja kuvattavan välillä. Kuvaaja toimii kuvattavalle ikään kuin pelinä. Hän kertoo ja näyttää kuvattavalle sen hyvän ja arvokkaan mitä tässä näkee. Kuvattaessa ja kuvista puhuttaessa muistetaan toisen, lähtökohtaisesti erilaisen, kokemisen tavan kunnioittaminen. Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi kertomalla: ”Olet minulle niin tärkeä, että haluaisin ikuistaa tähän hetkeen sisältyvän tunteen”, tai kysymällä: ”Miten haluaisit, että otan tämän kuvan sinusta?”

Voimauttavan valokuvan opinnoissa minulle tärkein oivallus on ollut se, kuinka toisilta saadut katseet rakentavat omaa minuuttamme. Ajatellaan, että ihminen etsii itsensä merkityksiä ja muodostaa itsestään käsityksen toisten katseiden kautta. Itse olen opintojen myötä pysähtynyt miettimään millaisia katseita toisilta olen saanut ja kuinka itse katson toisia. Hyväksyvät, lempeät katseet ovat meille kaikille tärkeitä; meistä tulee sellaisia, millaisten katseiden alla olemme saaneet kasvaa.

Muista siis katsoa arvostaen sekä itseäsi että toisia ympärilläsi. Annetaan hyvän levitä!


Lempeää joulunaikaa!


P.S. Voimauttavan valokuvan erikoistumiskurssimme lopputyönäyttely Kuopiossa WB-valokuvakeskusessa 31.1.2014 alkaen. Samana päivänä Kuvakukko -elokuvateatterissa seminaari, jossa me kaikki esittelemme lopputyömme. Olet lämpimästi tervetullut!

Anu Salila

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: