Hankekumppanit Belgiassa


It’s My Life - vai onko?

Olimme onnekkaita saadessamme mahtavat yhteistyökumppanit Comenius-hankkeeseemme tanskalaisesta, itävaltalaisesta, belgialaisesta ja hollantilaisesta erityiskoulusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelissa vuosien 2012 – 2013 aikana toteutetun hankkeen tavoitteena oli tutustua eri maiden tapoihin tukea perusopetuksen loppuvaiheen oppilaita kohti seuraavaa opinto- tai työpaikkaa.  Hankkeen nimen mukaisesti halusimme korostaa nuoren tukemista kohti itsenäisempää elämää viimeisten erityiskoulussa vietettyjen vuosien aikana. Yhteinen huolemme oli se, että erittäin tuetussa ja turvallisessa ympäristössä varttuneet nuoret joutuivat kohtaamaan tavallisen yhteiskunnan tuomat haasteet osittain valmistautumattomina.
 
Toiminnallisesti hanke oli jaettu neljään teemaan, joiden avulla pyrimme löytämään keinoja tukea itsenäisempää elämäpolkuaan aloittelevia nuoria. Teemat olivat: itsetunto, sosiaaliset ja tunnetaidot, yhteiskuntaan siirtyminen sekä toimiminen yhteiskunnan jäsenenä.

Vierailut eri maihin olivat pääosin asiantuntijavierailuja ja ainoastaan Tanskasta olivat oppilaat mukana yhdellä matkoistamme. Viiden vierailumme aikana esittelimme toisillemme maissamme ja kouluissamme hyväksi havaittuja teemaan sopivia käytäntöjä. Samalla saimme tutustua hyvinkin erilaisiin koulutusjärjestelmiin sekä tapoihin toimia transitiovaiheessa olevien nuorten kanssa. Varhainen ”tasoryhmittely” eri kouluihin 12-vuotiaana tuntui olevan edelleen hyvin Eurooppalainen käytäntö, joka vaikutti vahvasti myös nuorten etenemismahdollisuuksiin koulun loppuvaiheessa.Suomi Euroopan kartalle

Omien koulujemme oppilaat pääsivät mukaan kansainväliseen tunnelmaan oman maan vierailun yhteydessä, jossa vieraat esittelivät kulttuuriaan ja tapojaan maistiaisten, paikallisten tuotteiden, leikkien ja valokuvien avulla. Mikaelissa vierailuja ennakoitiin myös mm. maalaamalla Van Goghin tapaan, pelaamalla jalkapalloa Suomi vastaan Hollanti sekä nauttimalla lisäopetuksen oppilaiden järjestämästä wieniläisestä kahvilatunnelmasta valsseineen ja Sacher-kakkuineen.
 

Puolentoista vuoden aikana ymmärrys samanlaisista pulmista ja erilaisista toimintatavoista selkiytyi. Hankkeen aikana pääsimme testaamaan näkemiämme malleja myös omassa koulussamme. Vakiintuneiden toimintatapojen muuttaminen ei tapahdu lyhyessä ajassa eikä yhden hankkeen avulla, mutta siinä saadut ajatukset jatkavat itämistään.  Hankkeen tuotoksena synnytimme omat nettisivut, joihin olemme koonneet näkemäämme ja kokemaamme myös muille jaettavaksi. Ne löydät osoitteesta: http://comenius.het-erasmus.nl.

Johanna Juvonen, Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: