Hyvä KSOLLI:n jäsen,

Edunvalvontatyö on ammattijärjestöjen ensisijainen tehtävä. Viime aikoina olemme olleet tässä työssä haasteellisen tehtävän edessä.  Työllisyys- ja kasvusopimus ei tuonut suuria muutoksia palkansaajille. Seuraavat kolme vuotta palkankorotusten osalta on lyöty lukkoon ja palkansaajien ostovoima ei todellakaan tule sen aikana paranemaan. Riippuen inflaatiosta, veroratkaisuista ja muista valtiovallan toimenpiteistä näemme, millaisessa taloudellisessa  tilanteessa olemme kolmen vuoden päästä.

Valtion palkkaratkaisu opetusalalla noudatti pitkälti samoja linjoja kuntapuolen kanssa. Tosin OPH:n alaiset oppilaitokset saivat korotuksia prosentuaalisesti noin puolet enemmän kuin kuntapuoli virastoerien, lauenneiden takuupalkkojen ja siirtymätasausten takia. Kerrannaisvaikutus näistä on lähes prosentti, kun se kuntapuolella jäi noin 0,6 %:n tasolle. Euromääräisinä palkankorotuksina nämä yksityiskohdat ovat kuitenkin melko vaatimattomia.


Tekstimuutoksia VES:een on pyritty tekemään aina, kun OPH niistä on ollut valmis keskustelemaan. Yhteistyö OPH:n ja OAJ:n kanssa on sujunut hyvin, vaikka välillä taustavoimat tuntuvat vaikuttavan merkittävästi asioiden eteenpäin viemiseen. Sellaista järjestöpolitiikka kuitenkin usein on, asioilla on tapana mutkistua matkan varrella, ne saavat uusia muotoja ja tulkintoja. Varsinkin sopimustekstien kirjaaminen sellaiseen muotoon, että se tyydyttäisi sekä työnantaja-  että työntekijäpuolta on vaikeaa. Sopimustekstien tulkinnasta yleensä syntyy erilaisia käsityksiä oppilaitoksissa, vaikka tavoitteena on aina tulkita samaa kohtaa, samassa tilanteessa, samalla tavalla. Sopimuksia ei voida kirjata liian tarkkarajaisesti, koska silloin ne eivät antaisi mahdollisuutta joustaa puoleen tai toiseen. Viimeisin VES:n tekstinmuutostavoite on ollut muokata 4§:ää (ns. huojennuspykälä) tarkemmaksi ja selkeämmäksi. Tähän liittyvät soveltamistulkinnat vaativat kuitenkin vielä hiomista. On myös muistettava, että soveltamisohjeissa on vain esimerkkejä tavasta soveltaa, ne  eivät ole ainoita soveltamistapoja. Tärkeintä erilaisissa tilanteissa olisi sopia työntekijän ja työnantajan edustajien kanssa, miten toimitaan. Joskus tämä tahtoo unohtua.  Työnantajan edustajan yksipuolinen sopimuksen tulkinta ei ole enää nykypäivää. Sopiminen on osa suomalaista, maailmallakin tunnustusta saanutta sopimuskulttuuria, jota olisi syytä vaalia ja arvostaa. Sopiminen tarkoittaa myös rajoista sopimista, joiden sisällä liikutaan. ”Huono sopimus on parempi kuin se, ettei olla sovittu mitään!”

Mikä on  VALTERI:n tulevaisuus ja millä vauhdilla mahdolliset muutokset toteutuvat? Suunnitelma yhtenäisen valtakunnallisen VALTERI:n perustamiselle on nytkähtänyt eteenpäin. Kehitys kehittyy ja asiat muuttuvat, ja sen mukaan meidän jäsenistönkin on edettävä. Huoli tulevaisuudesta ja jäsenistön asemasta muutoksessa tietysti saattaa nakertaa mieltä. Miten turvataan kaikkien jäsenten työpaikat, ja mitä yhtenäinen VALTERI merkitsee palvelusuhteen ehdoissa? Tämä vaatii meiltä kaikilta jäseniltä ja hallitukselta hereillä oloa. Asioihin on heti takerruttava, puututtava niihin, kyseenalaistettava ja vaadittava luonnollisesti tietoa valmisteluprosessien aikana. Liitto ei ole vastustamassa eikä sillä, kuten koko OAJ:llä ole edes mahdollisuuksia vastustaa yhtenäisen valtakunnallisen oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkoston syntymistä. Hallinnollinen koulujen yhdistäminen on periaatteessa hyvä asia, sitä voisi verrata esierkiksi erityisammattioppilaitos Luovin nykyiseen toimintaan. Asiat saattavat nytkähtää eteenpäin nopeallakin aikataululla tai sitten jämähtää paikalleen vuosiksi. Tulevaisuus on joskus yllättävän lähellä.

Näin loppuvuodesta on syytä selvittää, mitä hallitus puheenjohtajineen on tehnyt kuluvan vuoden aikana. Valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalauteasia  on ollut esillä useaan otteeseen. OAJ:n valtuusto viime kokouksessaan on päättänyt yhtenäistää jäsenmaksupalautteita. KSOLLI:n ja OAJ:n välille ollaan luomassa oma keskinäinen sopimus, jolla tulevaisuutemme taataan meidän erityisasema huomioiden. Nettojäsenmaksupalaute säilyy käytännössä samana mikäli jäsenmäärämme ei oleellisesti vähene. Sopimusluonnoksessa olemme sitoutuneet ja vaatineet hoitaa tiettyjä ammattijärjestölle tyypillisiä edunvalvonta-asioita edelleen itse. OAJ:lle jäisivät suuremmat asiat. Toimintasuunnitelmamme kullekin vuodelle tulee sen vuoksi pohjautua näihin sisältöihin. On ymmärrettävä, että KSOLLI:n ensisijainen tehtävä on hoitaa jäsenistön edunvalvonnallisia tehtäviä. Myös säännöissä määritellään tarkoin liittomme tehtävät. Pelkkä ”matkatoimisto” emme voi olla. Kun järjestämme jäsentapaamisia (syys-, talvi-, kesäpäivät), on niissä oltava mukana toimintaa ja tavoitteita, jotka pohjautuvat ammattijärjestöjen perustoimintoihin. Korostan, että näin olemme toimineetkin, mutta joillekin harvoille jäsenille tämä on saattanut jäädä epäselväksi. Paikallisia jäseniltoja, valtakunnallisia yhteisiä tapahtumia järjestämme jatkossakin kiinnittäen entistä paremmin huomiota siihen, että ne antavat myös kaikille jäsenille jotain, jonka avulla he jaksavat vaativassa työssään. Lisäisin tähän vielä meidän eri toimijoiden, hallituksen jäsenten, luottamusmiesten toiminnan aktivoimisen. Esimerkiksi luottamusmiesten osalta yhteisiä tapaamisia on ollut liian vähän. Sitä on parannettava.

Vuoden aikana olen osallistunut OAJ:n OAO:n hallituksen kokouksiin. Vaikka tässä yhteydessä ei kovin paljon meidän asioita käsitelläkään, on mielestäni KSOLLI:n näkyvyys liiton kokoon nähden lisääntynyt. OAO:n avulla saamme uusia näkökulmia asioihin, vaikuttavuutta ja verkostoitumista. Näiden kokousten yhteydessä  minulla on ollut myös parempi mahdollisuus tavata OAJ:n neuvottelijoitamme. ”Kun läheltä katsoo, näkee paremmin” voisi sanoa ja näin ymmärtää, miten vaativaa ja hankalaa myös tuolla keskustasolla on edetä neuvotteluissa. Pieniä asioita, esimerkiksi muotoseikkoja on jahkattu kuukausitolkulla. Lisäksi olen neuvotellut KSOLLI:n asemasta OAJ:n IT- palveluissa ja loppuvuodesta OAJ:n valtuustovaaleista. Tämän lehden sivuilla ja meidän omilla kotisivuilla on uuden sihteerimme Anja Nurhosen tiedoituksia OAJ:n vaaleista. Nyt olisi erityisen tärkeää käydä rekisteröitymässä OAJ:n sivuilla, jotta voi äänestää vaaleissa ensi vuoden puolella. Ohjeita saatte sihteeriltämme. Hänen yhteystietonsa on anja.nurhonen at mikael-koulu.fi.


Pitkäaikainen sihteerimme Heini Palola on siis päättänyt luopua sihteerin tehtävästä vuoden vaihteen jälkeen. Heini on ollut pj:n oikea ja välillä vasenkin käsi. Näin lehden sivuilla haluan vielä kiittää Heiniä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä liittomme eteen. Heini jatkaa työtään Lempäälän kunnassa erityisluokanopettajana. Toivotan Heinille hyvää jatkoa työssään ja elämässään.  Uusi sihteerimme tulee Mikael- koulusta. Anja on nuoria, uusia aktiiveja, joita liittomme tarvitsee. Vuoden loppuun saakka Heini on luvannut saattaen vaihtaa Anjaa tehtäväänsä.

Toivotan kaikille jäsenille Rauhallista Joulua ja Aina Parempaa Uutta Vuotta,

8.12.2013

Arto Ollila
KSOLLI ry:n puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: