Euroopan ytimessä 26.4.-1.5.2012

Ruskiksen opettajien keväinen opintomatka suuntautui tänä vuonna Brysseliin.

Ensimmäinen vierailukohde oli luonnollisesti Euroopan parlamentti. Tiedottaja Mari Tuominen tutustutti ryhmämme parlamentin toimintaan. Tällä hetkellä kaikkiaan 27 maata kuuluu parlamenttiin ja Kroatia on liittymässä ensi vuoden puolella. Euroopan parlamentissa on kaikkiaan 23 virallista kieltä ja 506 erilaista kieliyhdistelmää. Kaikkiaan parlamentissa työskentelee 430 tulkkia, joista 17 ovat suomenkielilisiä. Tällä huikealla kielimäärällä varmistetaan jäsenvaltioiden tasa-arvoisuus, jotta kielellisiä etuja ei syntyisi. Äänestystapana käytetään pääsääntöisesti kädennostoa, jonka on todettu olevan nopein ja halvin tapa äänestää. Mielenkiintoisia yksityiskohtia päätöksenteosta.

Ilta-päivällä pääsimme nauttimaan Carrefours-koulun vieraanvaraisuudesta. Koulun rehtori Anne Coremans kertoi tulkkina toimineen opettajan Renée Wittemeen avustuksella koulun toiminnasta. Koulussa on 49 oppilasta, ikäjakaumaltaan 6-14 vuotta. Kouluun haetaan suoraan diagnoosin perusteella ja oppilailla on diagnosoitu liikunta- ja/tai kehitysvamma. Henkilökunta korosti tiimityöskentelyä ja yhteyden luomista lapseen. Myös lapsen sosiaalisuuteen kiinnitettiin huomiota. Koulu muistutti hyvinkin paljon omaa kouluamme, mutta toimintatavat ja resurssit olivat hieman erilaiset. Kouluvierailu oli avartava kokemus meille kaikille.

Viikonlopun levättyämme vierailimme European Agency for Development in Special Needs Education-toimistossa. Oppaanamme toimi suomen koordinaattori Laura Vesajoki, joka oli tutustunut kouluumme jo aikaisemmin järjestäessään Young Views on Inclusive Education-kokoontumista oppilaittemme Tuomas Mannin ja Jere Mahlakaarron kanssa. Järjestö on toiminut 16 vuotta ja sen tavoitteena on inkluusion edistäminen kaikilla oppiasteilla. Millään jäsenmaalla ei vielä ole valmista mallia, vaan jokaista jäsenmaata kuullaan eri projekteissa. Jokaisella jäsenmaalla on oma koordinaattori, jonka tehtävänä on koota aineistoa tutkittavista aihepiireistä. Järjestö julkaisee materiaalia kaikilla jäsenmaiden kielillä.

Iltapäivän vierailu suuntautui European Disability Forumiin, johon kuuluu suomesta Vammaisfoorumi ry. European Disability Foorum:n kulmakivet ovat ihmisoikeudet, yhtäläiset mahdollisuudet elämässä ja syrjinnän ehkäiseminen. Foorumi tekee ehdotuksia vammaisten aseman parantamiseksi Euroopan parlamentille. Kiteytettynä foorumin toiminnan tarkoituksena on toimia vammaisten perusoikeuksien puolustajana ja äänitorvena. Suomen edustajana toimii Pekka Tuominen. Esteettömyys on ihmisoikeuskysymys, ei lääketieteellinen kysymys.

Vappuaatto vietettiin Manneken Piss-patsaan lakituksessa. Komissaari Olli Rehnin piti juhlapuheen 20. lakituksen kunniaksi. Gaudeaumus Igitur palautti meidät Mantan juurelle.


Opintomatkan mahdollistivat Ruskis sekä KSOLLI ry.


Lisätietoa:
Euroopan parlamentti
http://www.europarl.fi/view/fi/index.html
European Agency for Development in Special Needs Education
http://www.european-agency.org/
European Disability Forum
http://www.edf-feph.org/
Vammaisfoorumi
http://www.vammaisfoorumi.fi/


Niina Laitinen ja Elisa Raivio

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: