Dosentti Ulf Fredriksson luennoi Selfossissa.

Mitä on koulutuksen laatu? Voiko laatua mitata?

- Koulutuksen laatua voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista – opettajan, oppilaan, vanhempien, elinkeinoelämän, yhteiskunnan näkökulmasta. Opetuksen laatu kiinnostaa monia. Paitsi oppilaita ja vanhempia, niin myös koulua itseään ja opettajia sekä kansalaisia, poliitikkoja ja veronmaksajia.
Näin totesi tukholmalainen dosentti Ulf Fredriksson luennollaan koulutuksen laatukysymyksistä Islannin Selfossissa kesällä 2012. Koulutuksen laatu on kokonaisuudessaan monien asioiden summa. Sitä ja sen mittaamista pitää tarkastella useista eri näkökulmista, koska laatu on monipuolinen ja tärkeä kysymys tulevaisuuden koulua suunniteltaessa.

Nykypäivän trendit

Nykypäivän trendejä koulutuksessa ovat avainkompetenssit, perustaidot (lukeminen, matematiikka), arvostukset (demokratia, monikulttuurisuus, ihmisoikeudet), yleistiedot ja valmiudet, sosiaaliset taidot, 2000-luvulla tarvittavat taidot sekä toisista huolehtiminen. Miten näitä asioita voidaan opettaa laadukkaasti? Mikä tekijät vaikuttavat oppimiseen? Entä miten oppimisen ja koulutuksen laatua sitten mitataan? Onko Pisa hyvä laadun mittari? Mitä muita mittareita on? Mikä on talouden merkitys koulutuksen laadulle? Näitä asioita tarkasteleva luento pidettiin NLS: n eli Nordiska Lärarorganisationernas Samrådin koulutuspäivillä. Kuulijoina oli puolensadan opettajan joukko, joka luennon aikana sai hyvin monipuolisen käsityksen koulutuksen laadusta ja sen mittaamisesta.

Yhteispohjoismainen opettajajärjestö


NLS on yhteispohjoismainen opettajien ammattiyhdistysten keskusjärjestö, joka järjestää jäsenilleen koulutuspäiviä joka toinen vuosi. Järjestön tavoitteena on muun muassa lisätä opettajien tietoutta muiden pohjoismaiden kouluista ja työskentelyolosuhteista. Ulf Fredriksson on dosentti, joka toimii kansainvälisen kasvatustieteen osastolla Tukholman yliopistossa.

Oppiminen

Oppilaiden oppimiseen vaikuttavat ainakin seuraavat seikat:

  • yhteiskunnan kulttuuri ja eri yhteiskunnan ryhmät
  • yksilölliset tekijät; ikä, sukupuoli ja niin edelleen
  • perhe: vanhempien koulutus, tulotaso, kodin resurssit
  • koulutekijät; taloudelliset tekijät ja koulutuksen asema, yksittäiset koulut, opetussuunnitelmat, opettajien koulutus
  • Millainen sitten on opettaja, jonka opetus on laadukasta? Miten opettaja voi parantaa opetuksensa laatua? Mitä me opettajat voimme tehdä?
  • On vaikeaa arvioida, mikä opetuksessa on opetuksen tulosta, mikä taas seurausta kotona opitusta. On vaikea selvittää, miten yksittäinen opettaja on vaikuttanut oppilaan opetukseen.

Näin toteaa Fredriksson, mutta analysoi sitä, miten opettaja voi vaikuttaa opetuksen laatuun seuraavasti.

Opettajan merkitys

1. Yksittäisellä opettajalla on ratkaiseva merkitys oppilaan suoriutumiselle.

2. Opettaja näyttää johtajuutta, vaikuttamista, välittämistä ja tunnesitoutumista opetuksessaan

3. Opettaja on kiinnostunut siitä, mitä yksittäinen oppilas ajattelee ja ymmärtää, ja hän työskentelee jatkuvasti antaakseen jokaiselle oppilaalle palautetta hänen omalla tasollaan. Opettaja ei odota edistymistä vain sellaisilta oppilailta, joiden opiskelu sujuu helposti, vaan myös oppilailta, joiden on vaikea oppia.

4. Opettaja on tietoinen opetuksensa tarkoituksesta ja konkreettisista tavoitteista. Opettaja suunnittelee opetuksensa lähtien siitä kysymyksestä, että ”mitä tapahtuu seuraavalla tasolla”. Tavoitteena on pienentää oppilaan tietotason ja päämäärien välistä etäisyyttä.

5. Opettaja opettaa tilanteen mukaan ja tarjoaa oppilailleen laajan valikoiman menetelmiä, joiden avulla voi oppia: tutkiminen ja kokeilu, harjoittelu, ongelmanratkaisu ja niin edelleen. Keskeistä on se, että opettaja selvittää oppilaille harjoituksen tavoitteet ja mitkä ovat kriteerit sille, että tavoitteet on saavutettu

6. Koulunjohto on myötävaikuttamassa siihen, että koulusta luodaan paikka, missä virheet ovat tervetulleita oppimisen paikkoja, ja missä oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi, jotta voivat oppia, oppia uudelleen ja tutkia uusia asioita.

Luento on kokonaisuudessa luettavissa ruotsiksi NLS: n sivulta osoitteesta http://www.n-l-s.org/sommarkurs.html

Leena Ruotonen

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: