Kohti liittokokousta

Varsinainen KSOLLI ry:n liittokokous pidetään tänä vuonna Jyväskylässä 6.6. – 8.6.2012 kokouspaikkana hotelli Laajavuori. Jyväskylän opettajat ovat tekemässä taas ikimuistoisia liittopäiviä. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen pääsee mukaan nauttimaan mukavasta seurasta ja loistavasta ohjelmasta unohtamatta tärkeintä asiaa, itse liittokokousta. Liittopäivät ovat KSOLLI:n jäsenille ilmaiset omalta koulu- tai työpaikkakunnalta. Hallituksen jäsenet järjestelevät kyyditykset yhteiskuljetuksina.

Tämän vuoden liittokokouksen tekee erityiseksi se, että valitsemme nyt uudelle liitolle KSOLLI:lle uudet toimihenkilöt ja alamme toimia varsinaisesti uusien sääntöjen mukaan. Hallituksen kokoonpano muuttuu siten, että jokaiselle koululle/yksikölle taataan hallituspaikka ja jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan oma henkilökohtainen varajäsen. On tärkeää, että jokaisesta koulusta/yksiköstä on oma edustaja hallituksessa tuomassa oman alansa asiantuntemusta, tietoa ja edustamansa koulun tai yksikön ongelmia hallitukselle tiedoksi. Jäsenistön tehtävänä on kertoa työpaikan terveisiä oman yksikkönsä hallituksen jäsenelle, joka tuo ne hallitukselle tiedoksi. Hallitus käsittelee asiat kokouksessaan ja ryhtyy vaadittaviin toimenpiteisiin asian eteenpäin viemiseksi.

Uuden nimen KSOLLI:n käytössä erilaisissa yhteyksissä on ilmennyt vielä hankaluuksia. Miten selitämme muille, mitä lyhenne KSOLLI tarkoittaa? Emme enää ole siis kuurojen- ja sokeain opettajain liitto. KSOLLI ry:n jäsenet työskentelevät Haukkarannan, Jyväskylän näkövammaisten, Mäntykankaan, Ruskeasuon, Tervaväylän ja Mikael-koulun, Bovallius-ammattiopiston Turun yksikön sekä ruotsinkielisten Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum (SPERES) ja Svenska skolan för synskadade -oppilaitosten johto-, kasvatus- ja opetustehtävissä. KSOLLI ry:n jäsenmäärä on 31.12.2011 195 jäsentä. Tämäkin selitys tuntuu turhan pitkältä ja vaikealta. Joudumme kuitenkin selittämään, että olemme erityisopettajia ja toimimme erityisoppilaiden kanssa, jotka ovat kieli- ja kommunikaatiohäiriöisiä, tai joilla voi olla kuuloon, kuulemiseen ja näkemiseen sekä liikkumiseen liittyviä erityisongelmia. Tiedän, että tämäkään selitys ei ole kattava ja täysin riittävä. Siksi toivoisin, että liittokokouksessa ”joku viisas jäsen ” sanoisi sen ääneen, mitä yhteisesti sovittua ”selittävää nimen selitystä” alamme kentällä käyttämään.Uudistimme KSOLLI:n sääntöjä OAJ:n sääntöjen mukaisiksi. Kuten edellä mainittiin tulee jäsenen toimia oppilaitosten johto-, kasvatus- ja/tai opetustehtävissä ja hänellä tulee olla opettajan kelpoisuus. Jäseneksi voidaan hyväksyä vain mainituissa oppilaitoksissa toimivat opettajat. Tämä oli OAJ:n ja KSOLLI:n välisten neuvotteluiden ehto, kun sovimme, että Ruskeasuon, Mäntykankaan ja Lohipadon opettajat voivat liittyä liittoomme. Laajentumismahdollisuuksia näin ollen muiden oppilaitosten suuntaan ei ole.

Liittokokous käyttää korkeinta päätäntävaltaa. Siksi on erityisen tärkeää, että sinä jäsenenä olet mukana käyttämässä tätä oikeuttasi. Liittokokoukselle tehtävät viralliset esitykset ja aloitteet tulee tehdä kirjallisesti kuukautta ennen liittokokousta puheenjohtajalle tai sihteeri Heini Palolalle. Liittokokous toimihenkilöiden valinnan lisäksi luo hallitukselle seuraavan kolmivuotiskauden tavoitteet, joiden pohjalta hallitus toimii. Käyttämällä jäsenoikeuttasi voit tuoda esille sinulle tärkeitä asioita ja vaikuttaa. Liitto on niin aktiivinen, kuin sen jäsenistö on. Me kaikki ”olemme KSOLLI”, ei vain puheenjohtaja ja hallitus. Olemme pieni, vain 195 jäsenen valtakunnallinen OAJ:n alainen yhdistys, meillä ei ole palkattuja vakituisia toimihenkilöitä, vaan kaikki tekevät järjestötyötä oman toimensa ohella. Tarvitsemme KSOLLI:n toimintaa uusia aktiivisia jäseniä, jotka tuovat uusia ajatuksia ja toimintatapoja. Meillä pitkään järjestötoiminnassa mukana olleilla voivat toimintatavat ”junnata” vuodesta toiseen samanlaisina. Uusia tuulia, erilaisia tapoja toimia, uudistumista ja rohkeutta toimia uudella, erilaisella tavalla voisi uudistaa meidänkin toimintaa, jos siihen sitten tarvetta nähdään.

Virallisen ohjelman lomassa on syytä myös rentoutua, ottaa ”vastuullisen rennosti”, irtautua työrutiineista ja viettää hyvien jäsenten kanssa mukavia yhteisiä hetkiä ja näin tehdä hyvä ”startti” ansaitulle kesälomalle. Toivon runsasta osanottoa liittopäiville ja aktiivista sekä rakentavaa osallistumista liittokokoukseen.

Tavataan Jyväskylässä !


Arto Ollila

KSOLLI ry:n puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: