Mäntykankaan koulu Kuopiossa

Mäntykankaan koulu pohjoisessa Savossa - Kuopiossa, seisoo erään mäen pohjoisella rinteellä liki Männistön kaupunginosaa. Sen läheisin ympäristö on kivinen metsä, mutta alempana alkaa kuntopolku ja kadut. Kuopion halkova rautatie tekee koulun ympärille suuren mutkan ja jatkaa kulkuaan pohjoiseen. Ja tämä on niiden yli sadan ihmisen opiskelu- ja työpaikka sekä osalle oppilaista viikottain asumispaikkakin. Koulu perustettiin vuonna 1981. Vietämme siis 30-vuotisjuhlaa.

Koulun toiminta-alue on Itä- ja Keski-Suomi. Koulussa opiskelee lapsia ja nuoria, jotka ovat liikuntavammaisia, pitkäaikaissairaita tai joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeuksia. Koulussa on nyt 35 oppilasta. jaksolla käyviä oppilaita on viikoittain 1-2.

Koulun henkilökunta koostuu hallinto-, kuntoutus-, terveydenhoito- ja opetushenkilöstöstä. Koulussamme on kymmenen opettajaa, apulaisrehtori ja rehtori. Virkanimikkeinä: kaksi ohjaavaa opettajaa, kaksi ohjaavaa erityisluokanopettajaa ja kuusi erityisluokanopettajaa sekä matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettaja. Vakituisia koulunkäynnin ohjaajia on neljä. Henkilökohtaisia lähiohjaajia on tarpeellinen määrä – heidän palkkansa rahoittaa kotikunta. Luokissa on lisäksi oppilaskodin hoitohenkilöstöä. Tiimityöskentelyn myötä kuntoutushenkilöstö on usein luokissa ja heidän asiantuntemus on käytettävissä ”pitkin vuotta” oppilaiden käytännön oppimistilanteissa.

Koululla on oma erikoislääkäri, kaksi sairaanhoitajaa, oppilaskodin hoitajia, neljä fysioterapeuttia, psykologi, puheterapeutti, kaksi toimintaterapeuttia, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä ja vapaa-ajan ohjaaja. Lisäksi hallinto- ja toimistohenkilöstö, vahtimestari sekä mikrotukihenkilö

Koulun opetuksessa toimitaan neljässä kahden opettajan tiimissä/ryhmissä. Siitä on ainakin allekirjoittaneen mielestä hyviä kokemuksia. Joustavalla ryhmäjaoilla saadaan aikaan tilanteisiin ja tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Tilapäisessä opetuksessa (so. jaksolla) olevat oppilaat tulevat  tiimeihin. Toinen opettajista osallistuu jaksoon liittyviin palavereihin ja toinen hoitaa tiimin opetuksen.

Mäntykankaan koulussa on hyvä tunnelma. Laulu raikuu kuvionuottisäestysten tahdissa. Älytauluilla näkyy älyttömiä juttuja ja dokumenttikamerat projisoivat opit tunnollisille ja  oppimisnälkäisille oppilaille. Sähköpyörätuoleja ladataan ja sitten kaahataan. Kyynärkepit kopisevat tarmokkaassa kävelyssä. Tietokoneiden hurina säestää kynien suhinaa. Mäntykankaalla työskennellään.

Heikki Koistinen, erityisluokanopettaja ja tietokoneavusteisen opetuksen ohjaaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: