Neuvoteltavaa ja sovittavaa

Ohjaavien opettajien tyäaika- ja palkkaneuvotteluista kerrottiin toisaalla tarkemmin. Mutta mitä tuloneuvotteluista on tulossa suurimmalle osalle jäsenkuntaamme? Luottamusmiesten taholta olette saaneet tietoa raamisopimuksen sisällöstä, joka tuo yleiskorotuksia kaikille. Sopimuskausi on 1.3.2012- 31.3.2014. Yleiskorotus 1.3.2012 on 1,9 %, kuitenkin vähintään 39,50 euroa. Toisen vuoden yleiskorotus on 1.4.2013 1,4 %. Virastoerä molempina vuosina, eli 1.3.2012 ja 1.4.2013, on 0,5 %. Virastoerän perälauta on prosentuaalinen yleiskorotus. Sopimus on ensimmäisen vuoden osalta voimassa myös siinä tapauksessa, että raamisopimus ei toteudu. Sopimuskausi on tällöin 13 kuukautta. Matkapäiväkorvaus viikonloppuna tapahtuvasta ulkomaanvirkamatkasta nostettiin 55 eurosta 150 euroon. Lisäksi tehtiin eräitä tekstimuutoksia.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on korostanut sopimustekstikohtien muutostarvetta ja selkeyttämistä. Meidän VES on tällä hetkellä liian väljä monessa kohtaa ja tulkinnat näin sen mukaisia. Yksi vuosittain toistuva, lukuvuoden alussa esille tuleva asia vaikuttaa olevan tilapäisen jakson oppilaan  opetukseen liittyvä huojennus opetusvelvollisuudesta. Käytänteet huojennuksen osalta ovat edelleen varsin kirjavia eri kouluissa, on hyviä ja huonoja käytänteitä. Mitä tarkoitetaan sopimuksen 4§:llä ” … pääsääntöisesti on tilapäisen jakson oppilaita”? Pääsääntöisyys, jatkuva, viikoittainen, kuukausittainen, voisivatko ne olla pohjana soveltamiselle, miten huojennus annetaan. Tästä asiasta pitäisi myös jäsenistönkin keskuudessa päästä yhteisymmärrykseen. Toinen ongelma liittyy opetustehtävän lisäksi määrättäviin erityistehtäviin ja niiden korvaamiseen. Nämä tehtävät saattavat paisua ylen määrin isoiksi, aiempaan tehtävään tulee lisää uusia tehtäviä samalla korvauksella. Erityistehtäväkorvauksen piiriin kuuluvista tehtävistä on usein vaikea kieltäytyä, koska nuo tehtävät on joka tapauksessa tehtävä. Selvennykset näihin asioihin antaisivat ansiokkaille työtehtäville pitkäjänteisyyttä sekä vähentäisivät jokavuotista lukuvuoden alun ennalta arvaamattomuutta ja työntekijöiden stressiä.

Lopuksi vielä meidän ammatillisen koulutuksen ongelmista Turussa. Valtiovalta uhkaa monenlaisilla ammatillisen koulutuksen supistuksilla, lähiopetuksen tuntimäärien vähentämisillä (ns. kontaktiopetus), työssäoppimisjaksojen korvaavuudesta ja ohjattavien lukumäärästä kiistellään. Seuraan OAO:n (OAJ:n ammatilliset opettajat) sekä AO:n (ammatilliset opettajat) kautta varsin läheltä ammatillisten opettajien ongelmia. Itsellänikin on 12 vuoden opettajakokemus ammattioppilaitoksista, toimin Rovaniemellä koulutuskuntayhtymän yleisaineiden opettajan 1981- 1994. Opettajien ylituntien määrän väheneminen, ohjattavien opiskelijoiden lukumäärän lisääntyminen, yksityispuolen TES- neuvotteluvaikeudet ovat vain muutamia tässä mainittuja Bovallius -ammattiopisto Turun jäsenistömme isoja ongelmia, joihin KSOLLI:n voimavarat eivät varmasti aina ole riittävät. Pyrin aina näissä akuuteissa asioissa olemaan suoraan yhteydessä OAJ:n varapuheenjohtajaan sekä AO:n puheenjohtajaan. Toimivilla henkilösuhteilla on oma tärkeä merkitys asioiden eteenpäin saamisessa. Kehotan myös turkulaisia jäseniämme olemaan aktiivisia OAJ:N alueyhdistystoiminnassa. Sitä kautta voitte saada paremmin asioita yhdessä koko alueen ammatillisten ja koko OAJ:n alueen tuella eteenpäin.Puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: