Oikeudenmukaisuus ja työhyvinvointi

Alla oleva on koonti AOO:n ”Happee ja hymyä” koulutuspäiviltä 19.11.2011 Helsingissä. Parvikko on työpsykologi, ylitarkastaja, joka on painiskellut näiden asioiden parissa. Mieti lukiessasi, miten meidän työyhteisöissä nämä ilmiöt esiintyvät ja miten niitä voitaisiin käsitellä, sekä miten minä-itse voisin niihin vaikuttaa. Oikeudenmukaisuuden kokemus ja kohtelu edistävät yksilön terveyttä ja työhyvinvointia vähintään yhtä tehokkaasti kuin hyvät elintavat.

Mitä oikeudenmukaisuus on?

Oikeudenmukaisuus on `hyve`, joka rakentuu kultaisen säännön varaan (Comte-Sponville), se on neljäs perushyve, sitä edeltävät järkevyys, maltillisuus ja rohkeus. 2000-luvun työyhteisön ongelma oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on se, että parhaat yksilöt (esim. tulos-ajattelussa) nostetaan liian helposti muiden yläpuolelle ja koko henkilöstö sitoutetaan mitä kummallisimpiin arvoihin ja strategioihin ilman toimivaa yhteiskuntasopimusta.
Mistä syntyy oikeudenmukainen kohtelu?
- tasa-arvoisuus
- vuorovaikutteisuus
- työn organisointi ja mahdollisuus organisoida työ oman tahtinsa mukaisesti
- vaikutusmahdollisuudet, sopiminen (”huono sopimuskin on parempi, kuin ylhäältä annettu yksipuolinen määräys !”)
- päätöksenteon oikeudenmukaisuus
- esimiehen luottamus ja luotettavuus

Hyvässä työpaikassa on yhteiset arvot ja luottamus, oikeudenmukaisuus ja moninaisuus,hyvä ilmapiiri ja yhteisöllisyys, me-henki, aito yhteistoiminta ja osallistuminen, selkeä johtajuus ja esimiestyö, selkeät tavoitteet ja mielekkäät työtehtävät, vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet työhön, oikeudenmukainen ja kannustava palkka- ja palkkapolitiikka, osaamisen tukeminen, ura- ja kehitysmahdollisuudet, vuorovaikutteinen viestintä, terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvä palvelussuhdeturva, sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen.

Yksilöiden työhyvinvointi:

Yksilöt aiempaa ”subjektiivisempia”, henkilökohtaisia oikeuksiaan puolustavia j ahneita. Työssä onnistumisen ja työn mielekkyyden perässä juostaan entistä hengästyneempänä. Oman elämän ja yksityisyyden merkitys on kasvanut samalla kun ”yhteisen” kolmannen iän merkitys on ohentunut.

Muutamia sitaatteja Parvikon esityksestä:

Psykososiaalisen kuormituksen havaitseminen (Parvikko)

Tunnistettavia solmukohtia:

  • yrityskulttuuri, tapa käsitellä työperäisen kuormituksen (stressin) kysymyksiä
  • vaikutusmahdollisuudet, voinko vaikuttaa siihen kuinka työni järjetetään
  • ihmissuhteet poikkeavissa tilanteissa esim. häirintä
  • kuinka muutosta johdetaan ja siitä viestitään?
  • työroolien selkeys organisaatiossa, rooliristiriidat
  • tuki työtovereilta ja johdolta
  • koulutusmahdollisuudet
  • jokainen on yksilö, yksilöllisten erojen huomioiminen

Huomioita 2000-luvun työelämästä?:

"Kaikki onnelliset työpaikat ovat toistensa kaltaisia, jokainen onneton työpaikka on onneton omalla tavallaan" (vrt. Tolstoi, Anna Karenina)

"Ihmisen suuruus mitataan hänen kyvyssään kestää epävarmuutta" (Nietzsche)


Lähde: http://www.happeajahymya.palvelee.fi/

Puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: