Osoitepolku: OAJ:n jäsensivut, palvelussuhde, opetusalan palkat.

Palkkalaskuri 2010

Vertaa omaa nykyistä palkkaasi kuntasektorin palkkoihin (OVTES) palkkalaskurin avulla. 

Kirjaudu OAJ:n jäsensivuille (edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasana hankkimista, ohjeet OAJ:n jäsensivuilla), ja täydennä tarvittavat tiedot laskuriin. Näin näet, mikä on nykyinen palkkauksesi verrattuna kunnan kouluissa toimiviin erityisluokanopettajiin. Vuosisidonnaisten prosentit osaat merkitä omien palveluvuosiesi perusteella. Laskuri osaa laskea sitten itse palkkasi. Huomioi, että mukana ei ole vielä lisät (ylitunnit + erityistehtävät, jne.)

Yhteenvetona huomaamme, että valtion oppilaitosten opettajien palkkaus ei ole kaikilta osin kilpailukykyinen verrattuna kuntien opetustoimen vastaaviin. Jos vertaamme palkkojamme EK:n alaisiin harjoittelukoulujen luokanopettajiin, sama suhde on voimassa. Valtio ei voi kilpailla palkkauksellaan yksityispuolellakaan.

Tämä asia on tiedossa, ja pyrimme vaikuttamaan palkkauksen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen. Jos tehtyjen valtion oppilaitosten virka- ja työehtosopimusten tavoitteena on henkilöstön saatavuuden ja palveluksessa pysymisen edistäminen, ei tällaisella palkkapolitiikalla näitä tavoitteita saavuteta. Kaikki takuupalkkojen, ja siirtymälisien laukeamiset sekä muut palkkausjärjestelmään liittyvät kehittämisrahat on suunnattava valtion erityisoppilaitosten opettajien palkkojen kilpailukyvyn parantamiseen. Rahaa olisi suunnattava kaikille tasoille. Muussa tapauksessa emme saa uutta osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä rekrytoitua ja ”parhaat osaajat” katoavat meiltä muille työmarkkinoille.

t: Arto Ollila pj.