Hyvä liittomme jäsen!

Liittomme nimi on edelleen KSOL, koska nimenmuutosasiamme on vielä  Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyssä. Sieltä on kuitenkin  luvattu, että käsittely tulisi tapahtumaan noin kuukauden kuluessa  tätä kirjoittaessani. Yleensä sääntömuutokset ja yhdistysten  nimenmuutosasiat eivät heti mene PRH:ssa läpi ja vaativat vielä  tarkennuksia. Nämä muutokset hallitus tekee ylimääräisen  liittokokouksen antamin oikeuksin välittömästi asian tultua meille  tiedoksi. Tämä merkinnee sitä, että hallitus kokoontuu seuraavan  kerran perjantaina 2.9.2011 asian tiimoilta ja todennäköisesti  ylimääräinen liittokokous pidetään 5.11.2011 Jyväskylässä syyspäivien  yhteydessä. Merkitkää siis tuo 5. marraskuuta kalenteriinne  syyspäivien ja mahdollisen liittokokouksen päivämääräksi.

Seuraavaksi katsaus menneeseen ja visioita tulevaan. Edunvalvonnan  osalta elämme jälleen mielenkiintoisia aikoja. 23.11.2010 OPH:n JUKO:n  välillä tehdyn sopimuksen mukaan opetushallituksen toimialaan  kuuluvien valtion oppilaitosten osalta päädyttiin ratkaisuun, jonka  tavoitteena oli edistää osaavan henkilöstön saatavuutta ja  palveluksessa pysyttämistä sekä parantaa naisten ja miesten välistä  palkkatasa-arvoa. Paikallisesti toteuttavasta erästä suunnattiin  kokonaistyöaikalisän kehittämiseen varoja (Saamelaisinstituutti).  Lisäksi tehtäväkohtaisen palkanosan taulukon 9. ja 10. euromääriä  korotettiin 2,3 %:lla. Muille tästä erästä ei jäänyt käteen mitään.  Osa koulujemme rehtoreista on ns. sopimuspalkalla, jolloin tämä  kierros ei tuonut korotuksia heille.

Alkuvuodesta edelliset sopimukset umpeutuivat ja aloitettiin  neuvottelut uusista sopimuksista. Sopimuskierros oli neuvottelijoiden  mukaan erikoinen, koska neuvottelupöydässä korostui enemmänkin  kustannusvaikutukset kuin palkankorotusten taso. Esimerkiksi ns.  palkkaliukumien (=korotusten kustannusvaikutus nyt, ns. palkkaperintö  ja mitä kustannukset ovat tulevaisuudessa?) kustannukset. Sopimus on  kuitenkin yhden vuoden pituinen, joten uusi neuvotteluihin  valmistautuminen alkaa jälleen syksyllä.

Yleiskorotus 1,3% (alkaen 1.2. 2011) ei ole meille niinkään  merkityksellinen kuin se, miten palkkausjärjestelmälle jatkossa tulee  tapahtumaan. Uuteen palkkausjärjestelmään ei tunnuta olevan  tyytyväisiä oikein missään. Yliopistot, harjoittelukoulut ja me OPH:n  alaiset valtion koulut olemme kaikki tyytymättömiä. Yliopistojen,  harjoittelukoulujen ja valtion OPH:n alaisten oppilaitosten  luottamusmiehet kokoontuivat neuvottelupäiville Helsinkiin 12. -  13.4.2011 ja siellä hyvin yleinen näkemys oli, ettei oikein mihinkään  olla tyytyväisiä. Palkkausjärjestelmää ei kuitenkaan voida muuttaa,  koska pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että järjestelmää tulee  kehittää tavoitteena edistää osaavan henkilöstön saatavuutta ja  palveluksessa pysyttämistä. Meidän tulisi siis keksiä "palikoita",  joilla esim. vaativuustasoja selkeytetään ja yksinkertaistetaan, ja  mahdollistetaan palkkakehitys (palkkojen nousu/urapolku),  urapolkua  rakentava palkkausjärjestelmä tulee olla tavoitteena.

1.5.2012 maksuun tulevaa 0,5 %:n suuruista virastoerää ja 0,2 %:n ns.  tasa-arvoerää varten olemme tehneet neuvotteluiden pohjaksi esityksen,  jolla enen mainitut erät suunnattaisiin vaativuustasoille 5 ja 5a sekä  parannettaisiin apulaisrehtoreiden palkkausta.

Rahaa on jaossa nyt rajallinen määrä, mutta jatkossa laukeavat ns.  takuupalkat, siirtolisät ja ns. kehittämisrahat suunnattaisiin nuorten  opettajien palkkauksen parantamiseen.

Nykyinen palkkausjärjestelmä ei

  • tue nuorten opettajien palkkakehitystä
  • ota huomioon riittävästi jo saavutettua kokemusta esimerkiksi  kuntapuolen palvelusta
  • takaa lisäkoulutuksen hankkineille lisäkorvausta (esimerkiksi  tohtorintutkinto)
  • huomioi lisätyön määrää, (esimerkiksi jatkuva tilapäisen jakson opetus)
  • huomioi ohjaavien opettajien työmäärää jne.

Kaikki tekemämme työ on niin "vaativaa", ettei sitä voida  perustellusti vertailla muiden opettajien työtehtäviin ja näin  määritellä tasoja sen perusteella. Lisätyö tuo aina lisää työtä, mutta  samalla se lisää työn vaativuutta. Tulevan vuoden aikana  palkkausjärjestelmän kehittämiseen on käytössä noin 3,5 %:a  yleiskorotusten lisäksi.

Haasteita, toiveita, tulevaisuus: - Koulujen arviointi- ja kehittämistyöryhmille tulee saada selkeämmät  toimintaohjeet - ohjaavien opettajien työaikakysymys tulisi ratkaista ja selvittää  (tulisiko työaika jotenkin rajata tarkemmin?) - voiko henkiosalla korjata vaatitasoa? - voidaanko esim. henkiosaan lisätä "palikoita", joiden perusteella  voisi maksaa enemmän palkkaa(henkitason minitasot määriteltäväkö?) - miten tulisi sopia koulutuskorvauksista ja luennointipalkkioista? - Miten jollakin tasolla paljon matkatyötä tekevien matkustusaikaa  voitaisiin lukea työajaksi?

Mitkä tulevat olemaan koulutuspoliittiset tavoitteet, kun maahan  puuhataan uutta hallitusta ja mikä tulee olemaan valtion koulujen  asema tässä myllerryksessä? Onko maassamme tarvetta valtion kouluille  eri puolilla Suomea, toteutuuko alueellinen tasa-arvo? Uusia kouluja  rakennetaan, mutta turvaako se koulujen olemassaolon. Valtion  yhteistyötoimikunta tulee kokoontumaan tänä vuonna valtion  tuottavuusohjelmaan liittyen useamman kerran. Onko tavoitteena siirtää  valtion koulut esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lle, joka  ei kuitenkaan tunnu tässä vaiheessa olevan kovin kiinnostunut niitä  ottamaan?

OAJ:ssä on menossa uudistusprosessi, sääntöjä ollaan muuttamassa,  organisaatiota uudistetaan, järjestelmärakennetta pyritään  yksinkertaistamaan, liittoja yhdistyy, joilla haetaan suurempaa  järjestöllistä voimaa. Myös oman keskusjärjestön muutokset koskettavat  meitä. Uusi puheenjohtaja Olli Luukkainen on astunut Erkki  Kangasniemen tilalle, talon sisällä väkeä on siirtynyt eri tehtäviin,  ja työntekijöiden työmäärä on sielläkin lisääntynyt. Meidän  neuvottelijamme Pankkonen on siirtynyt JUKO:n palvelukseen ainakin  vuoden loppuun asti. JUKO:ssa Arja Vehmas on siirtynyt eläkkeelle ja  on mahdollista, että Pankkonen jää JUKO:n palvelukseen.

Tällä hetkellä Pankkonen hoitaa meidän asioita "konsultaationa"  neuvotellen OAJ/KSOL:n ja OPH:n väliset sopimukset. Asemamme tässä  kaikessa on vaativa, kun järjestömme on kuitenkin pieni ja toimijoita  vähän eikä päätoimisia asiantuntijoita ole. Siksi toimintamme  edellytys on, että me yhdessä toimimme aktiivisesti. Hyvät  henkilösuhteet eri toimijoihin ovat mielestäni tässä toiminnassa  ensiarvoisen tärkeitä ja niitä tulee vaalia sekä hankkia. Voimme olla  erimielisiä asioista talojen sisällä, mutta yhdessä ja  yhteistoiminnassa on puskettava eteenpäin. Se on edellytys, että  toimintamme jatkuu tulevaisuudessakin.

Kesäkuussa kokoonnumme kesäpäiville Pärnuun. Osallistujamäärä on  jälleen ilahduttavan suuri. Varasimme aluksi 50 paikkaa, mutta koska  halukkaita oli enemmän, hallitus päätti, että kaikki halukkaat jäsenet  voivat osallistua matkalle. Tätä kirjoittaessani osallistujamäärä on  62. Muutamia peruutuksia on tosin tullut, ja jos et ole vielä  ilmoittautunut ja haluaisit mukaan, voit tiedustella paikkoja minulta.

Elokuussa ovat VALTERI -päivät Oulussa, jonne lähes kaikki koulut ovat  tulossa. Nämä päivät ovat useissa kouluissa työnantajan määräämää VESO  -koulutusta. Koska kyseessä ei ole kesäkeskeytyksenä tapahtuva  koulutukseen määrääminen, sopimusrikkomuksesta ei ole kysymys. Toinen  asia sitten on, miten hyödyllisenä kukin pitää näitä päiviä  esimerkiksi oman koulun tulevan lukuvuoden suunnittelun kannalta.  Olisi varmaan tässäkin asiassa hyvä käydä vuoropuhelua, jotta  saataisiin kaikkia tyydyttävä ratkaisu.

Syksyllä 2011 todennäköisesti pidämme yhteiset syyspäivät ja  mahdollisesti niiden yhteydessä uuden liiton nimen  perustamisliittokokouksen. Liitolle valitaan uusi hallitus ja  toimihenkilöt.

Toivotan hyvää loppukevättä ja jaksamista ennen kesälaitumille siirtymistä. Tapaamme ainakin osan kanssa Pärnussa

Haukipudas 18.4.2011

Arto Ollila
puheenjohtaja, KSOL ry.