KSOL ry:n liittokokouspäivät Oulussa 5.- 6.6.2006

Illanvietto Kantiksessa

Liittokokouspäivät alkoivat 70 -luvun illanvietolla ravintola Kantiksessa maanantaina. Vieraat olivatkin sonnustautuneet kiitettävästi teeman mukaisiin asuihin. Nähtiin asuja neuvostoupseerista upeisiin disco-daameihin. Ilta alkoi ruokailulla, saimme nauttia buffet -pöydän monipuolisista antimista. Eri puolilta Suomea saapuneet kollegat tapasivat toisensa miellyttävissä merkeissä. Keskustelu oli vilkasta, kuluneen lukuvuoden kiireet ja paineet sekoittuivat tulevan kesän suunnitelmiin.

Päivällispöydän jälkeen ohjelmallisen osuuden aloitti 70 -luvun tapahtumia mieleen palauttava tietokilpailu. Kisailun vetäjinä ja puolueettomina tuomareina toimivat Harri Männikkö ja Timo Sipilä. Lievähkösti järjestävän seutukunnan asioita ja tapahtumia painottaneet hauskat ja mielenkiintoiset kysymykset olivat melko haasteellisia, pisteitä kertyi joukkueille niukasti. Liekö kolmenvuosikymmenen takaiset uutisotsikot ja tapahtumat unohtuneet tyystin? Kilpailu oli hyvin tiukka ja kotikenttäedun turvin Oulun joukkue nappasi voiton Haukkarannan parivaljakon nenän edestä.

 70-luvun tunnelmaa Kantiksen illanvietossa.

Illan musiikillinen anti oli huolella kuorittua 70-luvun kermaa. Dj. Sipilä sai säihkyvään vierasjoukkoon värinää ja vipinää alusta alkaen. Aikakone vei ksollilaiset huikeaa vauhtia vuosikymmenten taa ja hurjana huippuna yleisön eteen asteli itse "Irwin" nahkaisine asuineen ja saappaineen. Ammattitaitoinen bändi ja solisti piti yleisöstä hyvää huolta iltamyöhään.

  

Tervetuloa Ouluun ja 70-luvulle.


Varsinainen liittokokous


Tiistaina 6.6. oli vuorossa KSOL ry:n varsinainen liittokokous. Kokoustilaisuus alkoi klo 10. Merikartanon rehtori Anne Martikainen kertoili koulujen kuulumisia ja tulevaisuuden näkymiä mielenkiintoisella tavalla. Lisäksi Markus J. Korhonen esitelmöi hauskasti Oulun savuisesta historiasta ja koulukaupungin vaiheista. Välillä kuultiin upeasti soivaa Pro Cappela kuoroa.

KSOL ry:n puheenjohtaja Arto Ollila avasi kokouksen.

Markus J. Korhonen kertoilee Oulun historiasta.

Pro Cappela -kuoro esiintyi liittokokousyleisölle.

Varsinainen kokous alkoi klo 11.30. Läsnä oli 44 liittokokousedustajaa. 
Kokouksen avasi Kuurojen ja Sokeain Opettajain Liitto KSOL ry:n puheenjohtaja Arto Ollila.
Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lea Malinen ja sihteeriksi Heini Lakaniemi.

Seuraavaksi kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus vuosilta 2003-2006 ja tilinpäätös vuosilta 2003–2005. Näin hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin myös tili-ja vastuuvapaus.

Odotetuin osa kokousta eli Kuurojen ja sokeain opettajain liitto puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen varsinaisten jäsenten (4) ja varajäsenten (4) valinta sujui melko yksimielisesti, ainoastaan yksi äänestys tarvittiin.

Liittokokouksen päätökset hallituksen jäseniksi olivat seuraavat. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Arto Ollila, Merikartanon koulusta. Uutena varapuheenjohtajana aloittaa Riitta Mecklin, Jyväskylän näkövammaisten koulusta. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat: Jarkko Köykkä, Merikartanon koulu, Mervi Lappalainen, Mikael-koulu, Erkki Kulmala, AURA-instituutti sekä Jarmo Raitanen, Haukkarannan koulu. Hallituksen varajäseneksi tulivat: Asta Lauttanen-Kurtelius, Jyväskylän näkövammaisten koulu, Monica Lauha, Svenska skolan för synskadade, Anu Salila, Haukkarannan koulu ja Lassi Mäkinen, AURA-instituutista. 

 

Muita liittokokouksen merkittäviä päätöksiä olivat:

-Jäsenmaksun suuruudeksi 1,3% ennakonpidätyksen alaisesta tulosta ja luontaisedusta
-Asiamiehinä toimivat luottamusmiehet
-Ksol ry:n sääntömuutokset (uudet säännöt nähtävillä www-sivuilla)
-Hallitus päättää lehden julkaisumuodosta (verkkolehti / paperiversio) ja ilmestymisaikataulusta. Sihteerille toimitetaan lista niistä tahoista ja jäsenistä, joille postitetaan lehden paperiversio.
-Liittokokouksen julkilausumaksi päätettiin: 

Perusopetuslain hengen mukaisesti kuulo-ja näkövammaiset lapset sijoittuvat ensisijaisesti kotikuntiensa kouluihin ja heidän tulee saada ne tukitoimet, jotka auttavat oppilaita suoriutumaan koulunkäynnistään omien edellytystensä mukaisesti. Aistivammaisten lasten varhaiskuntoutus ja esiopetus on myös turvattava. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oikeus laadukkaaseen oppimiseen on taattava. Kuntien säästöpäätösten ei tulisi koskea erityistä tukea tarvitsevien lasten yksilöllisiä kuntoutus-ja opetuspalveluja. Tämä tulisi huomioida etenkin muuttuvissa tilanteissa esimerkiksi kouluja tai kuntia yhdistettäessä.

Valtion erityiskoulujen ja kuntien välistä yhteistyötä on kehitettävä vammaisten lasten parhaaksi. Vammaisten lasten koulu-ja luokkasijoitusten tulee aina palvella oppilaan etua.
Lähikouluperiaatteen mukaan erityisoppilaiden opetus pyritään järjestämään kunnissa. Valtion erityiskouluihin oppilaat hakeutuvat aina erityisin yksilöllisin perustein; monivammaisten lasten osuus kasvaa ja opetustyö muuttuu entistä haastavammaksi. Erityisesti tämä näkyy aistivammaisten kouluissa, joissa esimerkiksi viittomakielisten oppilaiden määrä vähenee merkittävästi oppilasaineksen muuttuessa. Lisäksi kuntien kouluihin suuntautuva tukitoimien tarve laajenee. Opetushenkilöstön jatkuva kouluttaminen tulee taata, jotta valtion kouluille asetetut opetus-, ohjaus-ja tukipalvelutehtävät toteutuvat.

Valtion uuden palkkaohjelman tavoitteena on valtiosektorin palkkojen kilpailukyvyn turvaaminen. Uudet opetuspuolen palkkausjärjestelmät valtion-ja kuntasektorin välillä eroavat järjestelminä toisistaan. Valtion erityiskoulujen opetushenkilöstön palkkausuudistuksen (UPJ) tulee olla oikeudenmukainen ja kannustava eikä sen tule jäädä alle kuntasektorin palkkakehityksen.

Puheenjohtaja päätti varsinaisen liittokokouksen kello 14.20.


Oulun kaupungin vastaanotto kaupungintalolla

Liittokokouksen osallistujat oli kutsuttu kokouksen jälkeen Oulun kaupungin vastaanotolle kaupungintalolle. Juhlavassa salissa kuultiin apulaiskaupunginjohtaja Päivi Laajalan ja vastavalitun KSOL ry:n puheenjohtajan puheet. Tämän jälkeen kaupunki tarjosi kevyttä iltapalaa ja virvokkeita. Vapaa keskustelu oli vilkasta, jota väritti muun muassa tuore tieto kaupunginjohdon tulevista muutoksista. 

Jarmo Raitanen ja Arto Ollila lahjoittavat kaupungille keittiöhakkurin. 
Vastaanottajana apulaiskaupunginjohtaja Päivi Laajala.


Potnapekalla kiertoajelulle

    

  
Alkukesän ilta jatkui Potnapekka -kiertoajelulla Oulun keskustassa ja kauniissa Oulujokisuiston saaristossa. Potnapekka on paikallinen erikoisuus, kaupunkikiertoajeluun varustettu pienoisjuna. Kiertoajelun välipysähdys tehtiin Merikosken oppilaitokseen ja hotellin kahvilaan. Vajaan tunnin kestänyt ajelu saavutti päätepysäkkinsä Kaarlenholvin suojaisella, lämmitetyllä Jumpru -patiolla. Vieraiden sisääntuloa tahdittivat trubaduuri Tuomo Karppisen kitaran sävelet. Taitava, katusoittajatyylinen esiintyjä viihdytti erinomaisesti ksollilaisia toivekappalein ja ikivihrein iskelmin. Hauska tunnelma jatkui edelleen vapaamuotoisena tanssi- ja karaokeravintolassa.
Liittokokouspäivät päättyivät kotimatkaan keskiviikkona. Seuraavan kerran näissä merkeissä tavataan 2009 Turussa.

Teksti: Päätoimittaja ja kuvat: Anne Lehtovirta ja KSOL ry.